NPO Nationaal Programma Onderwijs

Bent u als school(leiding) geïnteresseerd in het opzetten van maatwerkprojecten, extra begeleiding voor de leerlingen? Hebben u en uw docententeam niet de rust en tijd om dit naast de lesgevende en andere taken op te pakken en vorm te geven? Of heeft u wel al een plan liggen en zoekt u een partij om de uitvoer op te pakken? Weet u van het bestaan van subsidieregelingen, maar kent u nog niet de precieze mogelijkheden om deze in te zetten op verschillende momenten in het schooljaar en voor welke doelgroepen specifiek?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het NPO wordt ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door extra begeleiding in kleine groepjes. AFTER’S COOL heeft intussen veel ervaring met het extra ondersteunen van leerlingen buiten schooltijd, bijvoorbeeld door inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Wij denken graag met u mee als u interesse heeft om in samenwerking met AFTER’S COOL invulling te geven aan het NPO. Wij maken samen met u een plan op maat om uw leerlingen op gebied van motivatie, zelfvertrouwen, plannen en actief leren, gekoppeld aan vakinhoudelijke hulp, extra te ondersteunen.

NPO PO

Wilt u meer weten over het NPO voor het PO?

Neem dan contact op met:

Janny van der Horst
Drs. Janny van der Horst

Remedial teacher | Coördinator RT & scholenprojecten PO

06-81407439 janny@afterscool.nl Direct appen