Menu

Het doel van de eindtoetstraining is het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit doen we door middel van veel uitleg, tips, aandacht en vooral door veel te oefenen. In de trainingen herhalen we de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen, taal en begrijpend lezen. We besteden ook veel aandacht aan studievaardigheden. We frissen de bestaande kennis op en oefenen met de vragen. Zo werken we aan het zelfvertrouwen en we bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor. Kinderen gaan goed voorbereid en vol zelfvertrouwen de eindtoets in!

Groep 6, 7 en 8 eindtoetstraining in het kort

  • Training voor zelfvertrouwen en een goede voorbereiding op de eindtoets in groep 6 en 7 en de centrale Eindtoets in groep 8, met als doel een passend advies voor de middelbare school.
  • Groepjes van maximaal 6 leerlingen of individueel onder begeleiding van een ervaren docent of remedial teacher.
  • Meerdere startmomenten, vanaf begin maart.

VInd een locatie voor een eindtoetstraining in de buurt

Prijs van de eindtoetstraining

De prijs van de groepstraining is € 295,- voor zes bijeenkomsten van 1,5 uur. Individuele lessen kosten € 59,- per uur en worden gegeven door een ervaren docent of remedial teacher.

Meer informatie of direct aanmelden?