Menu

AFTER’S COOL vindt het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde en gezellige omgeving hun huiswerk gestructureerd maken. Onze professionele huiswerkbegeleiding in Wassenaar is positief en persoonlijk, wij werken actief met de leerlingen aan het ‘leren leren’. Als je weet hoe je moet leren, dan lukt het ook om zelfstandig te leren. Onze aanpak, gericht op zelfstandigheid van de leerling, zorgt voor betere schoolresultaten en de tijd thuis wordt daardoor zo veel mogelijk huiswerkvrij.

Tijdens een uitgebreide intake op onze vestiging in Wassenaar bekijken we samen met de ouders en de leerling goed naar de behoeftes en het doel van de huiswerkbegeleiding. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak hoe we de begeleiding het beste kunnen aan laten sluiten.

Bij AFTER’S COOL in Wassenaar, maar ook op onze andere vestigingen, wordt iedere dag al het leer- en maakwerk behandeld. Op onze vestiging werken wij met een vast team van begeleiders die kunnen helpen met alle vakken. De lesstof wordt overhoord en het maakwerk wordt iedere dag nagekeken. Voor ieder proefwerk of SO werkt de leerling in ieder geval 3 dagen vooruit. Dit plannen we samen met de leerling, met behulp van ons eigen leerlingvolgsysteem. Wij adviseren om de huiswerkbegeleiding te starten vanaf 3 dagen per week, om zo de leerling de optimale begeleiding te kunnen bieden.

 

Al onze begeleiders voor onze huiswerkbegeleiding in Wassenaar hebben naast hun vakinhoudelijke kennis bij ons een training gevolgd. Deze training is gericht op onze werkmethodes en oplossingsgericht werken. Zo kunnen onze begeleiders alle leerlingen de optimale begeleiding bieden die past bij hun voorkeuren.

Huiswerkbegeleiding in Wassenaar in het kort

  • Actief leren: Wij stimuleren de leerlingen om actief met de leerstof aan de slag te gaan en overhoren leerlingen. Zo toetsen wij hun kennis en testen we hun begrip.
  • Planning en structuur: Met ons leerlingvolgsysteem zetten wij met de leerling een vast huiswerkprogramma op waardoor kinderen leren gestructureerd te werken en vooruit te denken.
  • Goede inhoudelijke hulp bij alle vakken: Iedere dag hebben we een vast team met begeleiders die kunnen helpen met alle vakken. Deze begeleiders hebben naast hun vakinhoudelijke kennis een training bij ons gevolgd die gericht is op onze werkmethodes en oplossingsgericht werken.
  • Motivatie: AFTER’S COOL heeft veel aandacht voor de motivatie van leerlingen, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te leren. Wij zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te komen. Leerlingen komen met (relatief) plezier zo blijkt ook uit onze enquêtes. Ook kunnen wij een motivatiescreening afnemen. Daarmee kunnen we nog beter zaken die de motivatie belemmeren opsporen, zodat we weer positief door kunnen.

Direct contact en aanmelden