Inhaal- en ondersteuningsprogramma

AFTER’S COOL helpt en ontzorgt docenten en de schoolleiding, is flexibel en professioneel en biedt maatwerk. Van subsidieaanvraag tot uitvoer en evaluatie. Een beetje onbescheiden durven we te zeggen dat we inmiddels een expert zijn in het organiseren van inhoudelijk sterke projecten op scholen. Deze leiden in bijna alle gevallen tot langdurige samenwerkingen. Als AFTER’S COOL hebben we geen ego, onze diensten zijn altijd aanvullend aan, en passend bij school.

Wij werken sinds 2008 succesvol samen met veel scholen in het VO en PO. Dit varieert van het aanbieden van projecten op maat zoals ondersteuningsprogramma’s en lentescholen of het organiseren van huiswerkbegeleiding op middelbare scholen, tot verregaande samenwerking op het gebied van leerproblematiek en advisering op basisscholen. Met bewezen effect.

Een programma op maat om te werken aan de opgelopen achterstanden

Tijdens de coronacrisis zijn lessen uitgevallen en hebben de leerlingen thuisonderwijs en onderwijs op afstand gevolgd. AFTER’S COOL denkt graag mee met scholen voor een programma op maat om te werken aan de opgelopen achterstanden. Leerlingen starten het ondersteuningsprogramma met een intakegesprek en vullen een vakinhoudelijke zelfscan in. Aan de hand van deze informatie, aangevuld met input van vakdocenten en mentoren, wordt het te volgen traject in samenwerking met de leerling bepaald. Voorbeelden van deze trajecten zijn vakinhoudelijke bijspijkertrajecten in de vorm van een bijlesprogramma, tweewekelijkse begeleiding op gebied van leren leren, plannen en vakinhoudelijke hulp of een kort intensief traject in de vorm van een herfst- , winter of lenteschool in een schoolvakantie. Doelen voor de leerlingen zijn: goede (examen)resultaten en een effectieve werkhouding.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma, een programma op maat om achterstanden weg te werken

Wilt u meer weten over het inhaal- en ondersteuningsprogramma?

Dan kunt u contact opnemen met:

Laura Bruins
Laura Bruins MA/MSc

Coördinator scholenprojecten VO regio Amsterdam/Den Haag

06-18835580 laura@afterscool.nl Direct appen