Inhaal- en ondersteuningsprogramma

Bent u als school(leiding) geïnteresseerd in het opzetten van maatwerkprojecten, extra begeleiding voor de leerlingen? Hebben u en uw docententeam niet de rust en tijd om dit naast de lesgevende en andere taken op te pakken en vorm te geven? Of heeft u wel al een plan liggen en zoekt u een partij om de uitvoer op te pakken? Weet u van het bestaan van subsidieregelingen, maar kent u nog niet de precieze mogelijkheden om deze in te zetten op verschillende momenten in het schooljaar en voor welke doelgroepen specifiek?

Een goed verloop van het schooljaar voor de leerlingen

Het doel van het programma is een goed verloop van het schooljaar voor de leerlingen. Tijdens de coronacrisis hebben de leerlingen onderwijs op afstand gevolgd. In het programma wordt gewerkt aan de opgelopen achterstanden. De begeleiding biedt leerlingen een mogelijkheid om achterstanden bij te werken.

Het is van belang dat onze begeleiding goed aansluit bij de wensen van school en dat school goed op de hoogte is van wat er gebeurt in de begeleiding. We vinden het om die reden belangrijk om korte lijntjes te hebben. Door regelmatig overleg met de betrokken groepsleerkracht kunnen we een zo goed mogelijke aanvulling bieden op het door school aangeboden onderwijsprogramma.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma PO

Wilt u meer weten over het inhaal- en ondersteuningsprogramma?

Dan kunt u contact opnemen met:

Janny van der Horst
Drs. Janny van der Horst

Remedial teacher | Coördinator RT & scholenprojecten PO

06-81407439 janny@afterscool.nl Direct appen