Menu

De NIO-training bestaat uit acht individuele lessen van 50 minuten of zes groepslessen van 1,5 uur (bij genoeg aanmeldingen). Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan veelvoorkomende valkuilen, werken we aan de verschillende onderdelen van de NIO toets en oefenen we op tijd.

Over de NIO toets

De NIO bestaat uit zes onderdelen met meerkeuzevragen, op gebied van taal, rekenen en ruimtelijk inzicht. Alle onderdelen worden achter elkaar getoetst, in totaal neemt de NIO toets ongeveer twee uur in beslag. Bij afname in groep 8 wordt de uitslag van de NIO toets meestal gebruikt ter ondersteuning van het advies dat de bassischool geeft voor het vervolgonderwijs op de middelbare school. Met de uitslag van de NIO toets kan ook bekeken worden of de leerling op de middelbare school behoefte zal hebben aan extra ondersteuning.

Doel van de NIO-training

De NIO-training van AFTER’S COOL is bedoeld om het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten en om hen bekend te maken met de vraagstelling van de NIO. Dit doen we door het geven van uitleg, tips, aandacht en vooral door veel te oefenen met soortgelijke opgaven. Op deze manier raakt uw kind gewend aan de onderdelen van de NIO toets, zodat hij of zij straks goed voorbereid is en vol vertrouwen de toets maakt. Het doel is dat de leerlingen een score behalen die overeenkomt met het niveau dat zij bezitten. De NIO-training is hiermee echt een voorbereiding op de afname van de toets.

Vind een locatie bij u in de buurt

De NIO-training bij AFTER’S COOL

De NIO-training bestaat uit acht individuele lessen van 50 minuten of zes groepslessen van 1,5 uur (bij genoeg aanmeldingen). De kosten hiervoor zijn € 60,- per individuele les of € 310,- voor de groepstraining. Wij beginnen de training met uitleg over de toets zelf en over hoe de training in elkaar zit, zodat de leerlingen goed weten wat ze gaan doen. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan mogelijke valkuilen zoals te snel of te langzaam werken of onnauwkeurig lezen. Dit doen wij door te oefenen met een tijdslimiet en vooral door alle onderdelen van de NIO grondig te behandelen.

 

Elke les wordt er gewerkt aan twee verschillende onderdelen van de toets (dit zijn er in totaal zes), met behulp van stappenplannen en voorbeeldopgaven. Hierna gaan de leerlingen zelf oefenen met de opgaven per onderdeel. Om alvast te wennen aan de tijdslimiet die wordt gehanteerd tijdens de NIO toets (variërend van 5 tot 15 minuten), gaan we oefenen op tijd als alle onderdelen al een keer zijn behandeld. Na elke les krijgt uw kind huiswerk mee, wat bestaat uit een aantal opgaven die betrekking hebben op de behandelde onderdelen. Het huiswerk wordt tijdens de volgende les besproken en nagekeken.

 

Er zijn diverse startdata en locaties mogelijk voor de training. Voor de start van de training vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw kind, zodat de trainer op de hoogte is van eventuele zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Halverwege de training, aan het einde en wanneer u de uitslag van de NIO toets heeft, zullen wij contact met u opnemen voor een korte evaluatie. Voor meer informatie, advies of inschrijving kunt u contact opnemen met onze coördinator trainingen, Suzanne van der Lee, op 06-28430379 of training@afterscool.nl.

Meer informatie en direct aanmelden