Menu

Tijdens de groep 8 middentoets- en eindtoetstraining krijgen de kinderen gedurende zes tot acht weken in kleine groepjes (1,5 uur) of individueel (50 minuten) veel extra uitleg alle onderdelen die bij de middentoets en eindtoets in groep 8 getoetst worden. Op het gebied van rekenen worden bijvoorbeeld getallen & bewerkingen, verhoudingen, meten & meetkunde en breuken & procenten behandeld. Bij taal gaat het om onderdelen als begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en woordenschat. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden van uw kind.

Doel van de groep 8 middentoets- en eindtoetstraining

Het doel van de groep 8 middentoets- en eindtoetstraining is dat leerlingen door middel van veel extra uitleg, tips en verschillende oefeningen goed voorbereid de toets kunnen maken. Wij streven ernaar dat de uitslag van de toets aansluit op het daadwerkelijke niveau van de leerling, zodat hij/zij een schooladvies krijgt dat bij hem/haar past. Het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit door de herhaling van de stof en de successen die zij opdoen tijdens de training. De trainingen zijn niet bedoeld om achterstanden weg te werken, hiervoor raden wij een op maat gemaakt remedial teaching traject aan. Uiteraard denken wij graag met u mee wat de best passende begeleiding voor uw kind is.

Voordelen van de groep 8 middentoets- en eindtoetstraining

Leerlingen die onze middentoets- en eindtoetstraining groep 8 gevolgd hebben, geven aan met een zekerder gevoel aan hun toetsen te beginnen. Ze zijn goed voorbereid en weten beter wat er van hen verwacht wordt, waardoor de zenuwen afnemen. Tijdens de trainingen besteden we veel aandacht aan hoe hun kennis precies getoetst gaat worden en wat de leerlingen kunnen verwachten. Als zij goed weten hoe ze de vragen op de toets moeten lezen en hoe ze hierop moeten antwoorden, komen de leerlingen niet voor verrassingen te staan tijdens de echte toets. Voor de start van de training vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw kind, zodat de trainer op de hoogte is van eventuele zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren, vragen wij altijd om het laatste rapport en de eerdere resultaten van de halfjaarlijkse toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ook halverwege de training en na de laatste les, is er contact met u als ouder.

Vind een locatie in de buurt

Startmomenten en prijzen van de groep 8 middentoets- en eindtoetstraining

Onze individuele midden- en eindtoetstraining groep 8 kan in principe op ieder gewenst moment van start gaan. In de praktijk starten de meeste trainingen zo’n 2 maanden vóór de daadwerkelijke toetsdatum. In overleg bepalen we wat het meest geschikte moment in de week is. Een individuele training kost € 60,- per les van 50 minuten. Om alle onderwerpen te behandelen hebben we zo’n acht lessen nodig, maar meer of minder lessen is in overleg ook mogelijk.

 

De groepstraining voor de groep 8 midden- en eindtoets gaat op vaste momenten van start, namelijk direct na de herfstvakantie en direct na de voorjaarsvakantie. Deze groepstraining kost € 295,- en bestaat uit zes bijeenkomsten van 1,5 uur. Het is ook mogelijk een individuele training te volgen voor de begintoets, die door sommige scholen in groep 8 in november wordt afgenomen. Het beste moment om hiermee te starten is aan het begin van het schooljaar, zodat de training rond de herfstvakantie afgerond kan worden. Al onze tarieven zijn inclusief lesmateriaal en evaluatiemomenten.

Meer informatie en direct aanmelden