Menu

Tijdens de groep 7 middentoets- en eindtoetstraining krijgen de kinderen gedurende zes tot acht weken in kleine groepjes (1,5 uur) of individueel (45 minuten) veel extra uitleg over alle onderdelen die bij de midden- en eindtoets in groep 7 getoetst worden. Op het gebied van taal gaat het dan om onderdelen als begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en woordenschat. Op het gebied van rekenen komen onderwerpen als getallen & bewerkingen, verhoudingen, meten & meetkunde en breuken & procenten aan bod. Tijdens de training worden ook de studievaardigheden van uw kind getraind.

Doel van de groep 7 middentoets- en eindtoetstraining

Het doel van de middentoets- en eindtoetstraining groep 7 is dat leerlingen door middel van veel extra uitleg, tips en verschillende oefeningen goed voorbereid de toets kunnen maken. Wij streven ernaar dat de uitslag van de toets overeenkomt met wat de leerling daadwerkelijk kan en weet. Het vele oefenen en de succeservaringen die leerlingen tijdens de training opdoen, zorgen ervoor dat het zelfvertrouwen groeit en dat leerlingen net dat extra steuntje in de rug krijgen dat ze nodig hebben om de toets zonder al te veel stress te maken. Bovendien is het een goede voorbereiding op de laatste beslissende toets(en) in groep 8. Het doel van de groep 7 middentoets- en eindtoetstraining is niet om achterstanden weg te werken; hiervoor bieden we op maat gemaakte remedial teaching trajecten aan. Wij denken graag met u mee wat de best passende begeleiding voor uw kind is.

Voordelen van de groep 7 middentoets- en eindtoetstraining

Leerlingen die onze middentoets- en eindtoetstraining groep 7 gevolgd hebben, geven veelal aan met een beter gevoel de toetsen in te gaan. Ze voelen zich zekerder, zijn goed voorbereid en weten wat er van hen verwacht wordt. Omdat we tijdens de training met stappenplannen veel aandacht besteden aan hoe de vragen gelezen en beantwoord dienen te worden, komen leerlingen tijdens de echte toetsen minder snel voor verrassingen te staan. Voor de start van de training vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw kind, zodat de trainer op de hoogte is van eventuele zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren, vragen wij altijd om het laatste rapport en de eerdere resultaten van de halfjaarlijkse toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ook halverwege de training en na de laatste les, is er contact met u als ouder.

Startmomenten en prijzen van de groep 7 middentoets- en eindtoetstraining

Onze individuele midden- en eindtoetstraining groep 7 kan in principe op ieder gewenst moment van start gaan. De groepstraining voor de groep 7 midden- en eindtoets gaat op vaste momenten van start, namelijk direct na de herfstvakantie en direct na de voorjaarsvakantie. Deze groepstraining kost € 310,- en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Al onze tarieven zijn inclusief lesmateriaal en evaluatiemomenten. In overleg bepalen we wat het meest geschikte moment in de week is. Een individuele training kost € 62,- per les van 45 minuten. Om alle onderwerpen te behandelen hebben we zo’n 8 lessen nodig, maar meer of minder lessen is in overleg ook mogelijk.

Vind een locatie bij u in de buurt

Meer informatie en direct aanmelden