Menu

Tijdens de groep 6 middentoets- en eindtoetstraining krijgen de kinderen gedurende zes tot acht weken in kleine groepjes (1,5 uur) of individueel (45 minuten) veel extra uitleg over alle onderdelen die bij de middentoets en eindtoets in groep 6 getoetst worden. Op het gebied van taal gaat het om onderdelen als begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en woordenschat. Op het gebied van rekenen komen onderwerpen als getallen & bewerkingen, verhoudingen, meten & meetkunde en breuken & procenten aan bod. Tijdens de training worden ook de studievaardigheden van uw kind getraind.

Doel van de groep 6  middentoets- en eindtoetstraining

Het doel van de middentoets- en eindtoetstraining groep 6 is dat leerlingen door middel van veel extra uitleg, tips en verschillende oefeningen goed voorbereid de toets kunnen maken. We werken aan het zelfvertrouwen door de stof te herhalen en te oefenen met de juiste aanpak van de vragen, zodat de leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht op de toetsen. Daarnaast zijn deze trainingen al een goede voorbereiding op de beslissende toetsen in groep 7 en 8. Voor het eventueel bijwerken van achterstanden raden wij een individueel remedial teaching traject aan, wij bespreken hiervoor graag de mogelijkheden met u.

Voordelen van de groep 6  middentoets- en eindtoetstraining

Leerlingen die onze groep 6 middentoets- en eindtoetstraining gevolgd hebben, geven aan met een beter gevoel de toetsen in te gaan. Met onze stappenplannen bereiden de leerlingen zich voor op de vraagstelling van de toets en de juiste manier van antwoorden, waardoor zij minder snel voor verrassingen komen te staan. Uiteraard houden wij goed contact met u als ouder over de voortgang van uw kind en bespreken wij eventuele aandachtspunten. Voor de start van de training vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw kind, zodat de trainer op de hoogte is van eventuele zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren, vragen wij altijd om het laatste rapport en de eerdere resultaten van de halfjaarlijkse toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ook halverwege de training en na de laatste les, is er contact met u als ouder.

Startmomenten en prijzen van de groep 6 middentoets- en eindtoetstraining

Onze individuele midden- en eindtoetstraining groep 6 kan in principe op ieder gewenst moment van start gaan. De groepstraining voor de groep 6 midden- en eindtoets gaat op vaste momenten van start, namelijk direct na de herfstvakantie en direct na de voorjaarsvakantie. Deze groepstraining kost € 310,- en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Al onze tarieven zijn inclusief lesmateriaal en evaluatiemomenten. In overleg bepalen we wat het meest geschikte moment in de week is. Een individuele training kost € 62,- per les van 45 minuten. Om alle onderwerpen te behandelen hebben we zo’n 8 lessen nodig, maar meer of minder lessen is in overleg ook mogelijk.

 

Vind een locatie in de buurt

Meer informatie of direct aanmelden