Menu

Huiswerkbegeleiding op school geeft leerlingen de kans om in een bekende en vertrouwde omgeving te werken aan hun huiswerk, aan hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Wij richten ons primair op het aanleren van studievaardigheden bij leerlingen. Daarbij onderhouden we nauw contact met de schoolleiding en docenten, zodat we snel kunnen schakelen en doelgericht kunnen werken aan betere resultaten. Dit betekent vaak al snel betere cijfers. Omdat de docenten nooit ver weg zijn, kunnen we hen makkelijk op de hoogte houden van de voortgang en horen we graag wat zij hiervan merken in de les. Sinds 2008 hebben we samenwerkingsverbanden met 8 scholen waar we naast huiswerkbegeleiding en bijlessen ook trainingen, examenbegeleiding, steunlessen en surveillance verzorgen. Op basisscholen bieden wij ook ondersteuning aan in het kader van passend onderwijs. We gaan graag de samenwerking aan!

Huiswerkbegeleiding op school in de praktijk

Op een positieve en gestructureerde manier biedt AFTER’S COOL dagelijks huiswerkbegeleiding en bijles op school aan. Ons doel is om de leerlingen te leren zelfstandig hun schoolwerk te doen. Een goede samenwerking met school is belangrijk, leerlingen hebben immers de meeste baat bij begeleiding als deze aansluit op de lessen.

Bij AFTER’S COOL staat de leerling altijd centraal. Het doel is om onze leerlingen elke dag vooruit te helpen en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Onze gestructureerde manier van werken, met een eigen leerlingvolgsysteem en actieve leermethodes zorgt ervoor dat de begeleiding een blijvend effect heeft.

We willen zoveel mogelijk aansluiten op de wensen en het systeem van de school. Zo zijn we een aanvulling op het onderwijs en zorgen we samen dat de leerlingen een diploma halen op het niveau dat bij hen past.”

Norina, coördinator AFTER’S COOL Libanon Lyceum Rotterdam

AFTER’S COOL Scholarship

AFTER’S COOL vindt het belangrijk dat ieder kind dezelfde mogelijkheden heeft. Dit geldt voor zowel de tijd die een leerling op school doorbrengt als wat er buiten de lessen nodig is om te slagen. Naast dat onze prijzen op scholen lager zijn dan op onze vestigingen, hebben wij AFTER’S COOL Scholarship opgericht. In goed overleg met school en ouders maken wij ondersteuning mogelijk daar waar de financiële middelen hiervoor ontoereikend zijn of ontbreken.

Examenbegeleiding en steunlessen

Onze ervaren coördinatoren en inhoudelijk sterke begeleiders weten wat er wordt verwacht van de examenleerlingen. We begeleiden hen hier intensief in, niet alleen inhoudelijk, maar ook met het maken van goede planningen, ze hieraan houden en we besteden veel aandacht aan het opbouwen van het zelfvertrouwen. Zo zetten we onze begeleiders in voor het surveilleren bij schoolexamens en het centrale examen. Daarnaast organiseren we begeleidingsdagen voor de leerlingen en organiseren we in samenwerking met Erasmus Education examentrainingen, de bekende ‘stoomtrainingen’.

Tijdens deze begeleidingsdagen kunnen eindexamenleerlingen op school zich in groepsverband voorbereiden op de examens. Onze sterkste begeleiders zijn er op deze dagen voor zowel inhoudelijke hulp als het geven van de beste tips en tricks voor het examen. AFTER’S COOL maakt de examenbegeleiding op maat en naar de wensen van de school.

‘AFTER’S COOL verdiept zich in het onderwijs en de organisatie van de school, waardoor ze kunnen inspelen op de specifieke wensen en eisen die de school heeft. Hierdoor kan begeleiding op maat plaatsvinden.’

Remco Vogel, rector Maerlant Lyceum Den Haag

Slagingspercentage

Afgelopen schooljaar hebben we weer een hoop leerlingen geholpen met huiswerkbegeleiding, bijlessen en RT. Het was een druk jaar! We zijn heel trots op onze ruim 100 eindexamenleerlingen, van wie maar liefst 96% slaagde. Op 9 vestigingen hadden we zelfs een slagingspercentage van 100%. Ons motto is niet voor niks, Ik zal slagen!

 

Samenwerking met uw school

Heeft u interesse in huiswerkbegeleiding op school? Neem contact met ons op via het contactformulier. Wij gaan graag de samenwerking aan!

Contact over huiswerkbegeleiding op school