Menu

Wij werken sinds 2008 succesvol samen met diverse scholen, AFTER'S COOL @school. Dit varieert van het aanbieden van huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen in huis bij middelbare scholen, tot verregaande samenwerking op het gebied van leerproblematiek en advisering op basisscholen. Ook organiseert AFTER’S COOL in samenwerking met school de lenteschool en zomerschool en de organisatie van het doorstroomprogramma, op de school zelf of op één van onze eigen locaties. Onze werkwijze is altijd complementair aan het onderwijs.

Huiswerkbegeleiding @school

Huiswerkbegeleiding op school geeft leerlingen de kans om in een bekende en vertrouwde omgeving te werken aan hun huiswerk, aan hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Wij richten ons primair op het aanleren van studievaardigheden bij leerlingen. Daarbij onderhouden we nauw contact met de schoolleiding, mentoren en docenten, zodat we snel kunnen schakelen en doelgericht kunnen werken aan betere resultaten.

Meer over onze huiswerkbegeleiding op scholen

Door de korte lijnen weet AFTER’S COOL precies wat er speelt op school en met de leerlingen die begeleid worden.

Remco Vogel, Rector Maerlant-Lyceum Den Haag

Bijlessen op school: extra verdieping

Bijlessen worden bij ons gegeven door onze ervaren begeleiders die volledig thuis zijn in het vak dat ze geven. Bijlessen zijn een waardevolle aanvulling op de les, zowel op korte als op de lange termijn. AFTER’S COOL staat voor inhoudelijk sterke bijlessen en flexibiliteit om deze snel en voor elke leerling te realiseren.

Meer over onze bijlessen

Eindexamenbegeleiding op school

Naast huiswerkbegeleiding en bijles op school, verzorgen wij ook op maat eindexamenbegeleiding op school. Dit kan variëren van examentrainingen en begeleiding bij de voorbereiding op de schoolonderzoeken gedurende het schooljaar, tot de bekende examentrainingen voor de start van de centrale examens.

Meer over onze eindexamenbegeleiding op school

Lenteschool

In samenwerking met school organiseert AFTER’S COOL rond de meivakantie de lenteschool. De lenteschool is bedoeld voor leerlingen die net buiten de boot dreigen te vallen en een extra impuls nodig hebben om toch over te gaan. Voor schooljaar 2018-2019 laat het zich aanzien dat de subsidieregeling voor de lenteschool wordt gecontinueerd.

Meer informatie over de lenteschool

Zomerschool

Tijdens de zomervakantie staat AFTER’S COOL klaar voor de leerlingen die nét niet voldaan hebben aan de overgangseisen van school maar wel de potentie hebben om dit alsnog te behalen. Samen met school stelt AFTER’S COOL een programma op voor de zomerschool dat aansluit op de voorwaarden om deze leerlingen te laten doorstromen naar het volgende leerjaar.

Meer over de zomerschool

Doorstroomprogramma

Wij bieden ondersteuning op maat in 4 mavo aan leerlingen die het schooljaar daarvoor examen op het vmbo hebben gedaan. Deze begeleiding richt zich op studievaardigheden, plannen & organiseren, motivatie, het versterken van executieve functies en inhoudelijke hulp. Onze begeleiding kan individueel zijn of in groepjes, waar we ouders en mentor altijd actief in betrekken. Wij starten dit traject met een intakegesprek en bespreken regelmatig de voortgang van de leerling.

Meer over ons doorstroomprogramma

Leren leren workshops

Leerlingen ervaren de overstap van de basisschool naar de middelbare school vaak als spannend en veel leerlingen moeten erg wennen. Om deze overstap soepeler voor de brugklasleerlingen te laten verlopen bieden wij bieden verschillende workshops aan in het thema van actief leren, studievaardigheden, werkhouding en plannen. De workshops kunnen aangepast worden naar de wens van school en zijn aanvullend op het onderwijs, niet een vervanging hiervan.

Meer over onze training ‘leren leren’

Coaching MBO en HBO

Na de middelbare school gaat het merendeel van de leerlingen een vervolgopleiding doen op het MBO, HBO of de Universiteit. Vaak een grote stap! Elk blok een wisselend lesrooster, wisselende vakken, minder lesuren maar daarentegen grotere opdrachten die ingeleverd moeten worden of toetsen met meer inhoud. Er wordt verwacht dat studenten hun tijd zelfstandig en verstandig inplannen en meer discipline is vereist. Sommige studenten hebben veel moeite met plannen en komen hierdoor in de knel met het indelen van hun tijd. In samenwerking met verschillende MBO-scholen gaan coaches van AFTER’S COOL wekelijks langs op school om studenten extra te begeleiden bij het aanleren en oefenen met planvaardigheden.

Meer over onze coaching voor het MBO en HBO

Heeft u interesse in AFTER’S COOL bij u op school?

Neem contact met ons op via het contactformulier of telefonisch met Emmy van Rooyen via 070-3589930. Wij gaan graag de samenwerking aan!