Menu

Remedial teaching voorkomt en verhelpt leerachterstanden. Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig en soms ligt de oorzaak dieper, bijvoorbeeld bij dyslexie. Als het leren niet vanzelf gaat dan kan een remedial teacher, specifiek opgeleid voor leerproblematiek, goed helpen.

Hoe werkt remedial teaching?

Bij remedial teaching worden leerlingen die moeite hebben met leren onderzocht. Hier leggen we in drie stappen uit hoe het werkt.

 

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken we kennis, bekijken we samen de mogelijkheden qua begeleiding en formuleren we een hulpvraag.

Didactisch onderzoek

Het didactisch onderzoek bestaat uit toetsen, observaties en gesprekken met ouders en school. Als er een recent didactisch onderzoek beschikbaar is, zal daarmee worden gewerkt.

Handelingsplan

De bevindingen van het onderzoek leiden tot een handelingsplan. Hierin staat het niveau van de leerling, de doelstellingen en de methodische aanpak. In een adviesgesprek lichten wij het handelingsplan toe. Wij werken in periodes van tien lessen met daarop volgend een evaluatiegesprek. De voortgang van uw kind wordt aan het eind van de periode aan de hand van dit plan met u geëvalueerd.

AFTER’S COOL heeft een transparante werkwijze. Ouders en de leerkracht worden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind. Om inzicht te geven in het traject werken we met een tijdsplan dat wordt aangepast aan de behoeften van de leerling.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling om leert gaan met zijn of haar leerprobleem en weer mee kan komen met de groep.

Remedial teaching in het kort

  • Basisschool en middelbare school
  • Individuele, intensieve begeleiding
  • Planmatig werken: signalering, diagnostiek, remediëring, evaluatie
  • Hulp op maat naar aanleiding van de hulpvraag
  • Aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem of -stoornis te kunnen omgaan
  • Informatie verstrekken aan het kind en de betrokkenen (ouders en school)
  • Onze remedial teachers zijn aangesloten bij het LBRT
  • Onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de NVO of het NIP
  • AGB-code:17-082180

Vind een locatie bij u in de buurt

Onderwijszorg Nederland (ONL)

ONL
Sinds 2011 biedt AFTER’S COOL een geprotocolleerde, volledig vergoede behandeling van dyslexie aan. Deze behandeling is sinds 2009 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt uitgevoerd volgens het behandelprotocol van Onderwijszorg Nederland (ONL). De medebehandelaars bij AFTER’S COOL zijn gecertificeerd ONL-dyslexiebehandelaars en voldoen aan de eisen die zijn opgesteld door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).

Prijzen remedial teaching

Kosten remedial teaching tegen een tarief van € 60,- per uur
Individuele les (50 minuten).
Eénmalig Intake
€ 30,- tot € 60,-
Opstellen handelingsplan + voorbereiden
€ 60,-

Meer informatie en contact