Menu

Algemeen

 • Waarom AFTER’S COOL?

  AFTER’S COOL stelt altijd de leerlingen centraal. Wij nemen kinderen serieus en al onze afdelingen en vestigingen werken positief en oplossingsgericht. Ons doel is om kinderen weer zelfstandig en actief schoolwerk te laten maken. Daar hebben wij een methode voor ontwikkeld: ‘Leren doe je zo!’. Onze werkwijze

 • Wat zijn de openingstijden?

  AFTER’S COOL-vestigingen zijn in ieder geval geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur. In Benoordenhout tot 18.30 uur en in Kralingen twee dagen per week tot 19.00 uur. Tijdens toetsweken openen wij eerder, zodat de kinderen hun toetsen voor de volgende dag kunnen komen voorbereiden. In schoolvakanties openen wij in overleg ook onze deuren van onze eigen locaties.

 • Waar kan ik AFTER’S COOL vinden?

  AFTER’S COOL heeft vestigingen verspreid over Den Haag, Wassenaar, Rotterdam, Schiedam en Amsterdam. Voor een overzicht van alle vestigingen, klik hier.

 • Wat is het verschil tussen huiswerkbegeleiding en bijles?

  Bij huiswerkbegeleiding krijgen kinderen in groepjes van maximaal zeven leerlingen dagelijks hulp bij al hun huiswerk en doen zij daarnaast ervaring op met leermethoden en plannen. Bij bijles krijgen kinderen minstens een uur lang één-op-één hulp voor een specifiek vak. De frequentie van de bijlessen staat niet vast, maar varieert doorgaans van één tot twee bijlessen per week. Kinderen die naast huiswerkbegeleiding bijlessen volgen bij AFTER’S COOL krijgen korting.

 • Hoe meld ik mijn kind af in het geval van ziekte?

  Als uw kind niet naar huiswerkbegeleiding kan komen, is het fijn als u dit zo tijdig mogelijk aan de coördinator meldt. Als uw kind een bijles af moet zeggen, dient dit minstens 24 uur van tevoren te worden gemeld. Dit kan telefonisch of per mail. Voor contactgegevens van alle vestigingen, klik hier.

Bijles

 • Wie geeft de bijles?

  De bijlessen worden gegeven door ervaren begeleiders van AFTER’S COOL, die gespecialiseerd zijn in het vak waar uw kind hulp bij nodig heeft.

 • Voor welke vakken kan mijn kind bijles volgen?

  AFTER’S COOL verzorgt bijlessen voor alle vakken op de middelbare school, van bijvoorbeeld Engels in de eerste klas tot Latijn en Wiskunde D in vwo 6 . In overleg kunnen kinderen ook bijlessen volgen om te leren plannen of een andere specifieke leervaardigheid te oefenen.

 • Hoe lang duurt een bijles?


  De bijlessen duren doorgaans een uur, maar kunnen desgewenst ook langer duren. De bijles wordt altijd afgerond op 15 minuten.

 • Kan mijn kind ook samen met een andere leerling bijles volgen?

  AFTER’S COOL biedt de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief bijlessen te volgen met meerdere personen, bijvoorbeeld met een klasgenootje dat met dezelfde stof worstelt.

 • Wat kost een bijles?

  Bijlessen, één op één, in alle vakken, kosten € 40,- per uur en worden afgerond op 15 minuten. Leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen bij AFTER’S COOL betalen € 30,- per uur. Bijlessen aan twee of meer personen kosten € 27,50 per uur per persoon.

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor een bijles?

  Voor het plannen van een bijles neemt u contact op met de coördinator van uw dichtstbijzijnde vestiging. Dichtsbijzijnde vestigingen vindt u hier

 • Ik ben student, kan ik ook bijles volgen?

  Ja, wij hebben veel ervaring in het geven van bijlessen aan MBO, HBO en WO studenten. Zie studentenbegeleiding of neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging.

 • Geven jullie ook bijles aan basisschoolleerlingen?

  Onze lessen aan basisschoolleerlingen worden alleen gegeven door ervaren Remedial Teachers in de vorm van Remedial Teaching. 
Wij geven ook Citotraining, entreetoetstraining en een training als voorbereiding op de brugklas, voor meer info klik hier.

 • Kunnen we ook bijles aan huis krijgen via AFTER’S COOL?

  Omdat de bijlessen gegeven door AFTER’S COOL gevolgd worden door de coördinator en op onze vestigingen veel extra materiaal en kennis aanwezig is, worden de bijlessen bij voorkeur en in de meeste gevallen op onze locaties gegeven. U kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg.

 • Hoeveel bijlessen moet ik afnemen?

  Wij werken niet met een minimum aantal bijlessen. In overleg kijken we hoeveel bijlessen (aantal en frequentie) voor uw kind nodig en gewenst zijn.

 • Mijn kind heeft snel hulp nodig, kunnen jullie dat regelen?

  Ja, bijlessen kunnen in de meeste gevallen heel snel geregeld worden en starten. Door ons grote bestand aan ervaren en slimme begeleiders, kunnen we snel een goede match maken.

 • Worden wij als ouders op de hoogte gehouden van de voortgang?

  Ja, de begeleider en de coördinator hebben regelmatig overleg. De coördinator zal u ook zo vaak als gewenst op de hoogte houden van de voortgang van de bijles. Indien gewenst kunnen de afspraken of doelstellingen dan ook aangepast worden.

Huiswerkbegeleiding

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor huiswerkbegeleiding?

  Voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek neemt u contact op met de coördinator van uw dichtstbijzijnde vestiging (voor contactgegevens van alle vestigingen, klik hier). In het intakegesprek (met u, uw kind en de coördinator) worden de behoeften van uw kind besproken en wordt overlegd bij welke aanpak uw kind de meeste baat heeft.

 • Voor wie is huiswerkbegeleiding bedoeld?

  Huiswerkbegeleiding is voor iedereen die hulp kan gebruiken bij zijn of haar huiswerk. Onze begeleiders bieden inhoudelijke hulp, maar leren de kinderen ook hoe je kunt leren en plannen. Huiswerkbegeleiding op AFTER’S COOL betekent structuur aanbrengen en zo efficiënter met huiswerk om leren gaan. Ons doel is: betere resultaten, zelfstandigheid en meer rust thuis.

 • Hoe ziet een middag huiswerkbegeleiding eruit?

  Elke vestiging heeft een coördinator die de vestiging aanstuurt, de ontwikkeling van de kinderen monitort en het aanspreekpunt voor ouders en school is. Nadat de kinderen zich bij deze coördinator hebben ingecheckt, waarbij wordt besproken welk maak- en leerwerk die dag gedaan moet worden, gaan ze aan de slag. De kinderen werken in kleine groepjes met een huiswerkbegeleider. Het huiswerk wordt gecontroleerd en overhoord en aan het einde van de middag bespreken ze met de coördinator wat ze hebben gedaan.

 • Moet mijn kind tot 18.00 uur blijven?

  Nee, de kinderen hoeven niet elke dag tot 18.00 uur op AFTER’S COOL te blijven, tenzij anders is afgesproken. Ze mogen naar huis zodra al het geplande huiswerk gemaakt, nagekeken en overhoord is. Als een leerling eerder klaar is, kunnen we de resterende tijd wel gebruiken om extra te oefenen voor lastige vakken of om bijvoorbeeld een toetsweek voor te bereiden.

 • Wie geeft de huiswerkbegeleiding?

  Allereerst de coördinator. Zij (tot nu toe alleen vrouwen) is een afgestudeerde academicus die fulltime aan het werk is bij AFTER’S COOL om kinderen betere prestaties te laten halen. Verder begeleiden over het algemeen ouderejaars universitaire studenten met bovengemiddelde cijferlijsten op zowel vwo als de universiteit. Ze worden grofweg opgedeeld in alfa’s en bèta’s. Op elke vestiging is iedere middag in ieder geval één alfa- en één bètabegeleider aanwezig, zodat er altijd een begeleider op de vestiging aanwezig is die de juiste hulp kan bieden. Deze begeleiders leiden wij zelf op met een inwerkprogramma en aanvullende trainingen op didactisch vlak. Ook voeren de coördinatoren een aantal keren per jaar functioneringsgesprekken met de huiswerkbegeleiders.

 • Hoe weet AFTER’S COOL wat het huiswerk van mijn kind is?

  Wij vinden het belangrijk kinderen te leren overzicht te houden en te leren plannen en organiseren. Daarom is het van belang dat leerlingen het huiswerk in hun agenda zetten. Onze coördinatoren verwachten dat van ze en zijn daar best streng op. De meeste scholen zetten het huiswerk ook online (magister of somtoday). Bij twijfel zullen wij dus altijd extra checken.

 • Wordt alles overhoord en nagekeken?

  Als er geen grote achterstanden zijn en we goed op tempo kunnen werken wordt alles overhoord en nagekeken.

 • Kunnen er ook werkstukken/boekverslagen en presentaties gemaakt worden op AFTER’S COOL?

  Ja

 • Heeft AFTER’S COOL contact met school?

  AFTER’S COOL onderhoudt goede contacten met de scholen van de kinderen. Wij leggen contact, tenzij anders wordt afgesproken.

 • 
Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn kind?

  We hebben graag en veel contact met ouders. Er is een aantal vaste contactmomenten maar belangrijk is, dat als hier aanleiding toe is, er direct contact met u wordt opgenomen. U kunt als u vragen heeft over de voortgang van uw kind altijd zelf contact opnemen met de coördinator.

  Voor iedere nieuwe leerling maakt de coördinator een plan van aanpak waar de doelstellingen en afspraken in staan. Verder sturen we 2 keer per schooljaar een voortgangsverslag (rond Kerst en in mei). Naast deze verslagen zijn er twee keer per jaar 10-minutengesprekken, in november en in april.  Aan het eind van het schooljaar is er met alle ouders een eindevaluatie.

 • Krijgen kinderen eten en drinken op AFTER’S COOL?

  Iedere middag zorgen wij voor thee, limonade en een koekje. Ook hebben wij regelmatig gezonde snacks als appels, mandarijnen, cup-a-soup en rijstwafels.

 • Wat zijn de kosten voor huiswerkbegeleiding?

  De prijzen kunt u vinden bij de betreffende vestiging.

 • Waarin verschilt de hulp voor bovenbouw/eindexamenjaar in de hulp voor de onderbouwleerlingen?

  In de bovenbouw en al helemaal in het eindexamenjaar wordt tussen de toetsweken door weinig getoetst. Wij leven daarom met de kinderen van toetsweek naar toetsweek. De stof is moeilijker en wij zijn intensief bezig met plannen. Wat is de juiste manier om je zoveel stof eigen te maken? Hoe moet ik leren? Hoe maak ik een goede planning? Allemaal vragen die we samen met de leerlingen beantwoorden.

 • Waarom is de eindexamenbegeleiding duurder?

  De begeleiding is nog intensiever dan bij de andere klassen. Voor elke toetsweek en voor het examen worden uitgebreide planningen met leerlingen gemaakt, dit kost veel tijd. Bovendien is de hulp die aan de bovenbouw wordt gegeven intensiever en werken wij uitsluitend met onze beste en wat oudere begeleiders. Ook is er voor de bovenbouw speciaal materiaal aanwezig. Onze eindexamenkandidaten kunnen een groter deel van de dag terecht bij ons, wij zijn in alle vakanties voor ze open.

 • Is er een opzegtermijn?

  Ja, wij hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Graag schriftelijk opzeggen bij de coördinator of op info@afterscool.nl

 • Wanneer kan mijn kind beginnen?

  In principe kunnen kinderen instromen op ieder moment van het schooljaar. Wel werken wij, in verband met het waarborgen van de kwaliteit, met vaste maximale aantallen per middag. Het kan dus zijn dat wij op een bepaald moment ‘vol’ zitten.

 • Kunnen kinderen hun boeken op AFTER’S COOL laten?

  Ja, graag zelfs. Dan hoeven wij nooit kinderen naar huis te sturen als ze hun boeken niet bij zich hebben. Kinderen krijgen hun eigen krat en vanuit AFTER’S COOL kunnen zij dan hun tas inpakken voor de volgende dag(en).

Onderzoek

 • Welke onderzoeken voert AFTER’S COOL uit?

  U kunt op AFTER’S COOL terecht voor o.a. dyslexie-onderzoek, capaciteiten en intelligentie-onderzoek, dyscalculiescreening en aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld aandacht, geheugen en faalangst.

 • Voor wie is leeronderzoek bedoeld?

  Leerproblemen kenmerken zich door moeilijkheden met één of meer gebieden, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Door een leerling tijdig te laten onderzoeken op eventuele leerproblemen is het mogelijk al in een vroeg stadium gepaste en goede begeleiding te verzorgen. Door het laten uitvoeren van diagnostisch onderzoek wordt duidelijk wat de oorzaak is van de ervaren leerproblemen. Er worden handvatten en richtlijnen aangereikt voor de meest passende vervolgbegeleiding en -ondersteuning.

 • Op welke vestigingen wordt leeronderzoek aangeboden?

  Voor onderzoek naar leerproblemen bij leerlingen van de basisschool, het voortgezet onderwijs of bij volwassenen kunt u terecht bij onze vestigingen in Den Haag en Rotterdam.

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor leeronderzoek?

  Neem voor een vrijblijvend intakegesprek contact op met het hoofdkantoor van AFTER’S COOL.

Remedial teaching

 • Wat is RT?

  RT staat voor Remedial Teaching. Dat is intensieve en gespecialiseerde begeleiding bij leerproblemen of leerachterstanden op de basisschool of op de middelbare school.

 • Voor wie is RT bedoeld?

  RT is bedoeld voor leerlingen met een leerachterstand of een structureel probleem bij het leren, dan kunnen onze RT’ers hulp bieden. Meestal is dit een tijdelijk, technisch probleem bij het aanleren van spelling, lezen en/of rekenen. Leerlingen kunnen achterstanden in hun kennis oplopen en de stof moet dan opnieuw aangeleerd worden. Met behulp van testen en veel kennis van de leerlijnen per groep of klas kan dit worden aangepakt. Na 10 lessen wordt opnieuw getest en geëvalueerd.

 • Wie verzorgt de RT?

  Bij AFTER’S COOL werken gecertificeerde remedial teachers, oud-leerkrachten uit het basisonderwijs of orthopedagogen met een specifieke vervolgopleiding gericht op leerproblemen.

 • Op welke vestigingen wordt RT gegeven?

  Voor Remedial Teaching kunt u terecht bij onze vestigingen in Rotterdam Kralingen, Den Haag Scheveningen, Den Haag Benoordenhout en Wassenaar. Bekijk ook de pagina Remedial Teaching. hier kunt u de dichtstbijzijnde vestiging vinden.

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor RT?

  Neem voor een vrijblijvend advies contact op met de RT-afdeling van AFTER’S COOL, klik hier. U kunt eventueel een afspraak maken voor een intakegesprek.

Trainingen

 • Voor wie zijn trainingen voor het Cito leerlingvolgsysteem (LVS-toetsen) bedoeld?

  De trainingen voor het Cito leerlingvolgsysteem geven we aan kinderen in groep 6, 7 en 8. Een discrepantie tussen de rapportcijfers en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem kan een reden van aanmelding zijn. Ook zijn er kinderen die erg tegen de toetsen opzien of deze juist onderschatten.

 • Wat is het doel van de trainingen voor het Cito leerlingvolgsysteem?

  In de trainingen oefenen we veel met de vraagstelling zoals deze voorkomt in de Citotoetsen. We frissen bestaande kennis op en geven tips en trucs. We leren strategieën hoe om te gaan met de vraagstelling en meerkeuzevragen. Het doel is vertrouwd te raken met de manier van toetsen en met zelfvertrouwen de toetsen te maken.

 • Behandelen jullie alle onderdelen die in de toetsen voorkomen?

  Ja, we behandelen alle verschillenden onderdelen van taal, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Materiaal is bij AFTER’S COOL aanwezig. We werken uit een opgavenboek wat helemaal up-to-date is volgens de laatste eisen die aan de toetsen worden gesteld. Kinderen krijgen een werkboekje mee en hulpkaartjes.

 • Mijn kind is erg goed in taal, maar minder in rekenen. Kan ik ook alleen Citolessen rekenen krijgen?

  Wanneer uw kind speciale aandacht nodig heeft voor een bepaald onderdeel of een kennisachterstand heeft op een bepaald gebied is het verstandig de opties te overleggen. 1-op-1 lessen van een ervaren docent of Remedial Teacher zijn doorgaans een goede optie voor het wegwerken van een kennisachterstand of een bepaald onderdeel extra aandacht te geven.

 • Wanneer worden de trainingen voor het Cito leerlingvolgsysteem gegeven? Kunnen we ieder moment starten?

  De groepstrainingen voor de Middentoetsen (M6, M7 en M8) starten na de herfstvakantie. Voor de Eindtoetsen (E6, E7, Entreetoets en de Eindtoets in groep 8: Citotoets, IEP of ROUTE 8) starten we na de voorjaarsvakantie. Indien genoeg aanmeldingen kan ook tussentijds een groepstraining worden opgestart. 1-op-1 lessen starten ieder moment.

 • Hebben jullie veel ervaring met deze trainingen? Wie geeft er les?

  Wij geven deze trainingen al bijna 10 jaar en hebben dus al heel veel leerlingen kunnen helpen. De trainingen voor het Cito leerlingvolgsysteem worden altijd gegeven door één van onze ervaren trainers of een Remedial Teacher.

 • Is het effect van de trainingen bewezen?

  Wij streven ernaar dat de leerling een score haalt die bij hem of haar past. Het effect van de training is in cijfers lastig uit te drukken, maar we houden dit wel in de gaten en bespreken altijd met ouders onze bevindingen en uw verwachtingen. 
Ieder jaar zijn de ouders en de leerlingen erg tevreden over de training en heeft het kind meer zelfvertrouwen en inzicht in de Citotoets. De leerling vindt het altijd leuk om te komen, want het is ook gezellig.