Menu

De huiswerkbegeleiding voor de basisschool is mogelijk voor 1 of 2 middagen in de week (bij voldoende aanmeldingen). De huiswerkklas vindt plaats op onze eigen vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Wassenaar en kinderen van alle basisscholen kunnen bij ons terecht. Op onze vestigingen kunnen de kinderen in een rustige omgeving werken, zonder afleiding en onder professionele begeleiding.

De huiswerkklas: gezellig en vertrouwd

In de gezellige en vertrouwde AFTER’S COOL omgeving werken leerlingen van verschillende basisscholen in een groep van maximaal 5 leerlingen aan hun eigen taken, onder begeleiding van een ervaren trainer of remedial teacher.

 

De vaste trainer of remedial teacher zal de kinderen bij binnenkomst in de huiswerkklasopvangen en met hen een planning maken voor die middag en/of de rest van de schoolweek. Daarna wordt iedere leerling op weg geholpen met het eigen huiswerk voor die dag. De begeleider zal erop toezien dat alle leerlingen aan het werk blijven, dat eventuele vragen beantwoord worden en dat er netjes en zorgvuldig gewerkt wordt.

 

Wij werken in een huiselijke omgeving en vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich bij ons gehoord en op hun gemak voelen. Hoewel er hard gewerkt wordt, is er dus ook zeker ruimte voor de nodige gezelligheid, pauzes tussendoor en leerzame spelletjes voor de afwisseling. Wij houden de groepjes bewust klein, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is voor iedere leerling.

Toetsen leren, sommen oefenen en leren mindmappen

Bij de huiswerkklas kunnen de kinderen bijvoorbeeld topografie leren, toetsen voor geschiedenis voorbereiden, Engelse woordjes leren, hun spreekbeurt voorbereiden, aan hun werkstuk werken, extra oefenen met spelling en extra rekensommen maken. Tijdens de huiswerkklas is er daarnaast aandacht voor vakken die de kinderen moeilijk vinden of bepaalde vaardigheden die ze nog (beter) onder de knie moeten krijgen.

 

Het gemaakte huiswerk zal steekproefsgewijs worden nagekeken (het ‘echte’ nakijken gebeurt meestal op school). Toetsen voor de volgende dag worden bij ons echter altijd mondeling of schriftelijk overhoord. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling zo effectief mogelijk leert, laten we de leerlingen kennis maken met verschillende leermethoden en geven we bijvoorbeeld ook tips voor het maken van een goede samenvatting of mindmap. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 is dit meteen een goede voorbereiding op de middelbare school.

Vind een locatie bij u in de buurt

Prijzen van de huiswerkklas

Huiswerkklas

Bijles
€ 42,- per keer

Ontvang tot 30% combinatiekorting met huiswerkbegeleiding!

Losse dag huiswerkbegeleiding
€ 57.75,- per keer
Motivatie zelfonderzoek *
€ 62,-
Begrijpend lezen onderzoek *
€ 62,-
AFTER'S COOL Antwoord App (A3) *
€ 20,- per maand

* Gratis bij 3 of meer dagen huiswerkbegeleiding

Individuele les (45 minuten)
€ 62,- per 45 minuten (plus voorbereiding)
Les met twee personen
€ 40,- per 45 minuten (plus voorbereiding)
Intake (30 - 60 minuten)

€ 15,50 per 15 minuten

Opstellen handelingsplan

€ 62,-

Evaluatie met ouders/verzorgers

€ 15,50 per 15 minuten

Schoolbezoek en tussentijds verslag

€ 15,50 per 15 minuten

Extra inlezen

€ 15,50 per 15 minuten

Samenstelling extra materiaal

€ 15,50 per 15 minuten

Individuele training

€ 62,- per 45 minuten

Training met 2 personen

€ 40,- per 45 minuten

Groepstraining

€ 310,- (6 x 1,5 uur)

Huiswerkklas is voor basisschoolleerlingen

1 dag per week, 1,5 uur

€ 120,- per maand

2 dagen per week, 1,5 uur

€ 150,- per maand

Contact over de huiswerkklas