Menu

De huiswerkbegeleiding voor de basisschool is mogelijk voor 1 of 2 middagen in de week (bij voldoende aanmeldingen). De huiswerkklasvindt plaats op onze eigen vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Wassenaar en kinderen van alle basisscholen kunnen bij ons terecht. Op onze vestigingen kunnen de kinderen in een rustige omgeving werken, zonder afleiding en onder professionele begeleiding.

De huiswerkklas: gezellig en vertrouwd

In de gezellige en vertrouwde AFTER’S COOL omgeving werken leerlingen van verschillende basisscholen in een groep van maximaal 5 leerlingen aan hun eigen taken, onder begeleiding van een ervaren trainer of remedial teacher.

 

De vaste trainer of remedial teacher zal de kinderen bij binnenkomst in de huiswerkklasopvangen en met hen een planning maken voor die middag en/of de rest van de schoolweek. Daarna wordt iedere leerling op weg geholpen met het eigen huiswerk voor die dag. De begeleider zal erop toezien dat alle leerlingen aan het werk blijven, dat eventuele vragen beantwoord worden en dat er netjes en zorgvuldig gewerkt wordt.

 

Wij werken in een huiselijke omgeving en vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich bij ons gehoord en op hun gemak voelen. Hoewel er hard gewerkt wordt, is er dus ook zeker ruimte voor de nodige gezelligheid, pauzes tussendoor en leerzame spelletjes voor de afwisseling. Wij houden de groepjes bewust klein, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is voor iedere leerling.

Toetsen leren, sommen oefenen en leren mindmappen

Bij de huiswerkklaskunnen de kinderen bijvoorbeeld topografie leren, toetsen voor geschiedenis voorbereiden, Engelse woordjes leren, hun spreekbeurt voorbereiden, aan hun werkstuk werken, extra oefenen met spelling en extra rekensommen maken. Tijdens de huiswerkklasis er daarnaast aandacht voor vakken die de kinderen moeilijk vinden of bepaalde vaardigheden die ze nog (beter) onder de knie moeten krijgen.

 

Het gemaakte huiswerk zal steekproefsgewijs worden nagekeken (het ‘echte’ nakijken gebeurt meestal op school). Toetsen voor de volgende dag worden bij ons echter altijd mondeling of schriftelijk overhoord. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling zo effectief mogelijk leert, laten we de leerlingen kennis maken met verschillende leermethoden en geven we bijvoorbeeld ook tips voor het maken van een goede samenvatting of mindmap. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 is dit meteen een goede voorbereiding op de middelbare school.

Vind een locatie bij u in de buurt

Prijzen van de huiswerkklas

1 middag van 1,5 uur per week
€ 120,- per maand
2 middagen, totaal 3 uur per week
€ 150,- per maand

Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator trainingen, Suzanne van der Lee. Suzanne kan u meer vertellen over alle mogelijkheden, beschikbare dagen en tijden. Zij kan u tevens adviseren over de beste begeleiding voor uw kind.

Contact over de huiswerkklas