X
070 - 358 99 30 info@afterscool.nl
MIDDELBARE SCHOOL
huiswerkbegeleiding

Meer informatie over onze huiswerkbegeleiding

HUISWERKBEGELEIDING MIDDELBARE SCHOOL

AFTER’S COOL geeft dagelijks huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren van alle scholen en alle niveaus. Huiswerkbegeleiding kan 1,2,3,4 of 5 dagen per week en soms ook op zondag. Als je weet hoe je moet leren, dan lukt het ook om zelfstandig te leren. Wij werken hier tijdens de huiswerkbegeleiding actief met leerlingen aan. 
Onze aanpak tijdens de huiswerkbegeleiding zorgt voor goede schoolresultaten en de tijd thuis wordt ‘huiswerkvrij’.

We bekijken tijdens het intakegesprek met ouders en de leerling goed wat de behoeften en het doel zijn en passen de huiswerkbegeleiding hier op aan. Huiswerkbegeleiding bij AFTER’S COOL is begeleiding op maat. AFTER’S COOL is aangesloten bij de brancheorganisatie LVSI.

 

Huiswerkbegeleiding bij AFTER’S COOL

 • Tijdens de intake bespreekt de vestigingscoördinator  samen met u welke huiswerkbegeleiding uw kind precies nodig heeft.
 • De leerlingen kunnen iedere middag direct na hun laatste les bij ons terecht.
 • Elke middag tijdens de huiswerkbegeleiding maken wij een dagplanning met het aankomende maak- en leerwerk verdeeld over meerdere dagen.
 • De leerlingen werken aan hun schoolwerk tijdens de huiswerkbegeleiding in groepjes van maximaal zeven leerlingen onder leiding van een begeleider.
 • De begeleiders zijn opgeleid om met de leerlingen te werken aan leermethodes, actief leren en plannen, zodat zij deze vaardigheden onder de knie krijgen.
 • Onze begeleiders nemen het maakwerk door en overhoren het leerwerk, natuurlijk is er altijd ruimte om vragen te stellen.
 • Aan het einde van de middag evalueren wij de begeleiding en spreken wij af wat er eventueel thuis nog gedaan moet worden. Uiteraard communiceren wij dit naar u als ouder.
 • In de avonduren (18.30 – 21.30 uur) en op zondag (12.00 – 18.00 uur) kunnen leerlingen gebruik maken van onze A3 app (AFTER’S COOL Antwoord App). Een extra service waarmee leerlingen een inhoudelijke vraag via WhatsApp kunnen stellen over hun huiswerk en snel antwoord krijgen van één van onze begeleiders. Dus ook thuis kunnen wij de leerlingen nog helpen!

Werkwijze

AFTER’S COOL vindt het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde en gezellige omgeving hun huiswerk gestructureerd kunnen maken.

Onze professionele begeleiding bij huiswerkbegeleiding voor de middelbare school is persoonlijk en altijd positief. Wij doorbreken de neerwaartse spiraal en vinden oplossingen voor alles waar een leerling tegenaan loopt. AFTER’S COOL heeft als doel voor ogen: mooie schoolresultaten en meer zelfvertrouwen. Wij werken toe naar zelfstandigheid.

Bij AFTER’S COOL geloven wij in de kracht van een prikkelvrije omgeving, daarom werken wij met ‘Mobiel opzij, aandacht erbij‘. Concentreren kun je leren door veel te oefenen en prikkels als de mobiele telefoon te verwijderen, zodat er zo min mogelijk afleiding is. Een dagplanning, korte opdrachten, tijdsblokken en timers helpen hierbij.

Extra intensieve huiswerkbegeleiding (individueel)

In sommige gevallen is individuele begeleiding bij het schoolwerk fijn of verstandig, tijdelijk of structureel. Bij onze individuele huiswerkbegeleiding gaan we nog gerichter aan de slag. We koppelen de leerling aan een vaste begeleider, een soort schoolcoach.

Wij kunnen adviseren of een individueel traject verstandig is. Na een uitgebreid intakegesprek maken we een plan van aanpak. Er is regelmatig contact over de voortgang en de leerdoelen van de leerling. Zo houden we de voortgang in de gaten. De coach kan inhoudelijk helpen bij de vakken en begeleidt daarnaast op het vlak van plannen en ‘leren leren’. Door de intensieve en persoonlijke aanpak krijgt de leerling snel grip op het leerproces en leert de vaardigheden aan die nodig zijn om toe te werken naar zelfstandigheid.

Kosten
€ 40,- euro per uur, € 30,- euro per uur in combinatie met reguliere huiswerkbegeleiding

In de praktijk

Actief leren:
Bij huiswerkbegeleiding stimuleren we de leerlingen om actief met de stof aan de slag te staan. Zo werken ze actief aan persoonlijke leerstrategieën. Ook leren we de leerlingen leren aan de hand van onze leerstijlentest en onze eigen Leren doe je zo!- methode. Dit draagt direct bij aan de zelfredzaamheid van leerlingen.

Planning en structuur:
Met behulp van ons leerlingvolgsysteem zetten wij een vast huiswerkprogramma op waarbij kinderen leren gestructureerd te werken en vooruit te denken. De structuur op de middag, zonder telefoons en afleiding maar met dagplanningen en tijdsblokken, creëert voor elke leerling een fijne omgeving om te werken aan hun schoolwerk.

Motivatie:
AFTER’S COOL heeft veel aandacht voor de motivatie van leerlingen, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. We zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te komen, kinderen komen met plezier, zo blijkt ook uit onze enquêtes. Ook kunnen wij een motivatiescreening afnemen, om nog beter zaken die de goede schoolprestaties belemmeren op te kunnen sporen.

En bovendien:
Bij huiswerkbegeleiding wordt iedere dag al het leer- en maakwerk behandeld. Leerstof wordt overhoord, maakwerk wordt nagekeken op grove fouten. Voor ieder proefwerk of SO werkt het kind in ieder geval 3 dagen voor. Dit plant AFTER’S COOL samen met de kinderen. Als tijdens de huiswerkbegeleiding blijkt dat een kind meer hulp bij een bepaald vak nodig heeft, is er intensieve 1-op-1 begeleiding mogelijk. Wij zorgen voor de beste vakinhoudelijke hulp. Iedere dag hebben we een vast team met begeleiders die kunnen helpen met alle vakken. De begeleiders hebben naast hun vakinhoudelijke kennis bij ons een training gevolgd die gericht is op onze werkmethodes en oplossingsgericht werken.

Succesfactor:
Wij adviseren om de huiswerkbegeleiding te starten vanaf 3 dagen per week.

Waarom huiswerkbegeleiding bij AFTER’S COOL

AFTER’S COOL leert tijdens huiswerkbegeleiding kinderen de stof actief te maken met behulp van onze eigen Leren doe je zo! – methode.
Wij hebben een aanpak ontwikkeld om alle kinderen te helpen hun eigen doelstellingen te formuleren en vervolgens hun eigen leerstrategie te ontdekken en te ontwikkelen. Onze leermethode geeft handvatten voor het leren leren. Ook de begeleiders leiden we op aan de hand van dit actieve leren.

Save

Save

Leerstijlentest

Om leerlingen vanaf het begin tijdens huiswerkbegeleiding zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, willen we graag weten hoe zij het beste leren. Zo kunnen wij goed aansluiten bij hun leerstijl en gerichte tips geven. Om de voorkeursleerstijl te achterhalen gebruikt AFTER’S COOL de VARK. Deze vragenlijst is in 1987 door Neil Fleming ontwikkeld. Fleming is een docent uit Nieuw Zeeland met jarenlange ervaring in het onderwijs. De vragenlijst is in de loop der jaren steeds aangepast, zo is er ook een speciale versie gekomen voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar. De vragenlijst wordt al in 20 landen gebruikt en AFTER’S COOL heeft hem vertaald naar het Nederlands voor huiswerkbegeleiding. De vragen zijn herkenbaar, sluiten goed aan bij de beleveniswereld en direct toepasbaar.
VARK staat voor Visual (visueel), Aural (auditief), Read/Write (lezen/schrijven) en Kinesthetic (gevoel voor beweging). Dit zijn de verschillende stijlen om informatie op te nemen (intake) en weer te communiceren (output).

Coaching

AFTER’S COOL biedt COACHING voor leerlingen in het basis- en middelbare onderwijs. AFTER’S COOL coaching houdt zich specifiek bezig met problematiek gericht op schoolwerk. We gaan samen antwoord vinden op de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik’? We kijken wat nodig is om het schoolwerk op de rit te krijgen en kijken daarbij naar aspecten als:

 • motivatie en discipline
 • doorzettingsvermogen en doelen stellen
 • leren leren en plannen
 • faalangst en stress

Huiswerktips voor ouders!

Over loslaten, helpen en controleren

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is groot, voor uw zoon/dochter, maar ook voor u als ouders. Met opeens heel veel verschillende vakken, magister, ELO, al best veel huiswerk, overzicht krijgen, plannen, studievaardigheden, de eerste SO’s, proefwerken…, de eerste cijfers.
Die vallen soms mee, maar soms ook echt een beetje tegen.

AFTER’S COOL organiseert ouderavonden voor ouders van leerlingen uit de onderbouw. Over veranderingen in het puberbrein, het maken van huiswerk en over de rol van ouders in het ondersteunen van hun kinderen bij het schoolwerk. Wat laat je los, waar help je bij en in hoeverre controleer je het huiswerk? Hier geven we een paar van de belangrijkste huiswerktips voor ouders:

 1. De randvoorwaarden: zorg voor een goede, rustige werkplek, probeer te zorgen voor genoeg slaap, ontspanning en beweging. Maak afspraken over het gebruik van de smartphone. Zie ook: Mobiel opzij, aandacht erbij.
 2. Maak goede afspraken, dit voorkomt conflicten en uitstelgedrag: hoe lang en wanneer wordt er huiswerk gemaakt? Vergeet daarbij ook het weekend niet. Uw kind kan vaak best goed zelf bedenken wat goed werkt.
 3. Begin iedere dag met een planning of een to-do lijstje:
  * het maak- en leerwerk voor de volgende dag
  * de toetsen van de volgende dag een laatste keer herhalen
  * vooruit werken: vooral voor toetsen, opdrachten en verslagen
  Let op: het is heel verstandig om een toets in drie keer te leren (bijvoorbeeld 1) de eerste helft, 2) de tweede helft en 3) alles herhalen). Herhalen zorgt ervoor dat de stof wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen.Het verschilt per leerling of ze het liefst met wat maakwerk beginnen of eerst de lastige toets gaan leren. Maak- en leerwerk afwisselen is vaak wel fijn. Op AFTER’S COOL starten leerlingen voor een toetsweek 3 weken van tevoren met leren.
 4. Leren is actie en het mag best een beetje pijn doen. Niet letterlijk, maar door actief met de stof bezig te zijn leg je beter verbanden en onthoud je veel beter. Dus: altijd schrijven. Probeer samen eens wat actieve manieren uit; samenvatten, flitskaartjes maken, zelf een toets maken, mindmappen, filmpjes bekijken.
 5. Tips voor overhoren of uitleggen: vraagt je zoon of dochter om uitleg, brandt dan niet meteen los met allerlei verhalen en tips uit de oude doos. Een goede eerste vraag is: waar gaat het hoofdstuk over, wat snap je wel? Bekijk de stof samen en stel vooral veel vragen. Oefening baart kunst. Wees bewust van het type vraag dat je stelt, er worden op toetsen niet veel feitenvragen gesteld. Vraag dus ook door (Wie? Waarom? Hoe?). Een goede tip: pak het werkboek erbij! Daar staan meestal heel veel goede voorbeeldvragen in.
 6. Do’s & Don’ts:
  * kijk alleen samen met je kind op magister.
  * geef je kind bij thuiskomst na schooltijd wat ruimte voor zichzelf.
  * blijf betrokken, wees geïnteresseerd in de belevingswereld van je kind.

  * vraag aan je kind of het hulp kan gebruiken en laat zien (maak tijd!) dat je er bent voor hem/haar.

  * geef het goede voorbeeld. Als je niet wil dat je kind urenlang achter de computer of op de smartphone zit, doe dat zelf ook niet!

  * niet altijd makkelijk, maar wees geduldig, beloon en oordeel niet.

HUISWERKBEGELEIDING BIJ AFTER'S COOL BESTAAT UIT 5 AANDACHTSPUNTEN

1
Structuur en planning
2
Actief leren
3
Goede inhoudelijke hulp
4
Motivatie en concentratie
5
Zelfstandigheid

LOCATIES EN PRIJZEN HUISWERKBEGELEIDING MIDDELBARE SCHOOL

Klik op de locatie voor meer info en prijzen.

Amsterdam: Cygnus Gymnasium
Amsterdam – Oost / Watergraafsmeer: Linnaeushof 6
Den Haag – Benoordenhout:  Weissenbruchstraat 3 – 5
Den Haag: Maerlant-Lyceum
Den Haag – Scheveningen: Pansierstraat 17-19
Den Haag: ADO Den Haag – Jeugdopleiding Zuiderpark
Rotterdam – Hillegersberg/Schiebroek:Hazelaarweg 2
Rotterdam: Erasmiaans Gymnasium
Rotterdam – Kralingen I: Adamshofstraat 48-50
Rotterdam – Kralingen II: Adamshofstraat 52-54
Rotterdam: Beneden Oostzeedijk 105-107
Rotterdam: Hillegersberg – Straatweg
Rotterdam: Wolfert RISS
Rotterdam: Libanon Lyceum
Rotterdam: Montessori Lyceum RML
Rotterdam: Rudolf Steiner College
Schiedam: Sg Spieringshoek
Wassenaar: Van Hallstraat 2

ONS MOTTO: IK ZAL SLAGEN!