Menu

AFTER’S COOL vindt het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde en gezellige omgeving hun huiswerk gestructureerd kunnen maken. Onze professionele huiswerkbegeleiding voor de middelbare school is persoonlijk en altijd positief. Wij doorbreken de neerwaartse spiraal en vinden oplossingen voor alles waar een leerling tegenaan loopt. AFTER’S COOL heeft als doel voor ogen: mooie schoolresultaten en meer zelfvertrouwen. Wij werken tijdens de huiswerkbegeleiding toe naar zelfstandigheid. Bij AFTER’S COOL geloven wij in de kracht van een prikkelvrije omgeving, daarom werken wij met ‘Mobiel opzij, aandacht erbij‘. Concentreren kun je leren door veel te oefenen en prikkels als de mobiele telefoon te verwijderen, zodat er zo min mogelijk afleiding is. Een dagplanning, korte opdrachten, tijdsblokken en timers helpen hierbij.

AFTER’S COOL leert tijdens huiswerkbegeleiding kinderen de stof actief te maken met behulp van onze eigen Leren doe je zo! – methode.
Wij hebben een aanpak ontwikkeld om alle kinderen te helpen hun eigen doelstellingen te formuleren en vervolgens hun eigen leerstrategie te ontdekken en te ontwikkelen. Onze leermethode geeft handvatten voor het leren leren. Ook de begeleiders leiden we op aan de hand van dit actieve leren. We bekijken tijdens het intakegesprek met ouders en de leerling goed wat de behoeften en het doel zijn en passen de huiswerkbegeleiding hier op aan. Huiswerkbegeleiding bij AFTER’S COOL is begeleiding op maat. AFTER’S COOL is aangesloten bij de brancheorganisatie LVSI.

Huiswerkbegeleiding bij AFTER’S COOL

 • Tijdens de intake bespreekt de vestigingscoördinator  samen met u welke huiswerkbegeleiding uw kind precies nodig heeft.
 • De leerlingen kunnen iedere middag direct na hun laatste les bij ons terecht.
 • Elke middag tijdens de huiswerkbegeleiding maken wij een dagplanning met het aankomende maak- en leerwerk verdeeld over meerdere dagen.
 • De leerlingen werken aan hun schoolwerk tijdens de huiswerkbegeleiding in groepjes van maximaal zeven leerlingen onder leiding van een begeleider.
 • De begeleiders zijn opgeleid om met de leerlingen te werken aan leermethodes, actief leren en plannen, zodat zij deze vaardigheden onder de knie krijgen.
 • Onze begeleiders nemen het maakwerk door en overhoren het leerwerk, natuurlijk is er altijd ruimte om vragen te stellen.
 • Aan het einde van de middag evalueren wij de begeleiding en spreken wij af wat er eventueel thuis nog gedaan moet worden. Uiteraard communiceren wij dit naar u als ouder.
 • In de avonduren (18.30 – 21.30 uur) en op zondag (12.00 – 18.00 uur) kunnen leerlingen gebruik maken van onze A3 app (AFTER’S COOL Antwoord App). Een extra service waarmee leerlingen een inhoudelijke vraag via WhatsApp kunnen stellen over hun huiswerk en snel antwoord krijgen van één van onze begeleiders. Dus ook thuis kunnen wij de leerlingen nog helpen!

Vind huiswerkbegeleiding op een vestiging bij u in de buurt

In de praktijk

Actief leren:
Bij huiswerkbegeleiding stimuleren we de leerlingen om actief met de stof aan de slag te staan. Zo werken ze actief aan persoonlijke leerstrategieën. Ook leren we de leerlingen leren aan de hand van onze leerstijlentest en onze eigen Leren doe je zo!- methode. Dit draagt direct bij aan de zelfredzaamheid van leerlingen.

 

Planning en structuur:
Met behulp van ons leerlingvolgsysteem zetten wij een vast huiswerkprogramma op waarbij kinderen leren gestructureerd te werken en vooruit te denken. De structuur op de middag, zonder telefoons en afleiding maar met dagplanningen en tijdsblokken, creëert voor elke leerling een fijne omgeving om te werken aan hun schoolwerk.

 

Motivatie:
AFTER’S COOL heeft veel aandacht voor de motivatie van leerlingen, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. We zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te komen, kinderen komen met plezier, zo blijkt ook uit onze enquêtes. Ook kunnen wij een motivatiescreening afnemen, om nog beter zaken die de goede schoolprestaties belemmeren op te kunnen sporen.

 

En bovendien:
Bij huiswerkbegeleiding wordt iedere dag al het leer- en maakwerk behandeld. Leerstof wordt overhoord, maakwerk wordt nagekeken op grove fouten. Voor ieder proefwerk of SO werkt het kind in ieder geval 3 dagen voor. Dit plant AFTER’S COOL samen met de kinderen. Als tijdens de huiswerkbegeleiding blijkt dat een kind meer hulp bij een bepaald vak nodig heeft, is er intensieve 1-op-1 begeleiding mogelijk. Wij zorgen voor de beste vakinhoudelijke hulp. Iedere dag hebben we een vast team met begeleiders die kunnen helpen met alle vakken. De begeleiders hebben naast hun vakinhoudelijke kennis bij ons een training gevolgd die gericht is op onze werkmethodes en oplossingsgericht werken.

 

Succesfactor:
Wij adviseren om de huiswerkbegeleiding te starten vanaf 3 dagen per week.

Mijn kind is gebaat bij de gestructureerde aanpak van AFTER’S COOL, ze leert nu actief leren. Ons doel is dat ze het weer helemaal zelf gaat doen.

Nathalie, moeder van Fenna (15 jaar)

Leerstijlentest

Om leerlingen vanaf het begin tijdens huiswerkbegeleiding zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, willen we graag weten hoe zij het beste leren. Zo kunnen wij goed aansluiten bij hun leerstijl en gerichte tips geven. Om de voorkeursleerstijl te achterhalen gebruikt AFTER’S COOL de VARK. Deze vragenlijst is in 1987 door Neil Fleming ontwikkeld. Fleming is een docent uit Nieuw Zeeland met jarenlange ervaring in het onderwijs. De vragenlijst is in de loop der jaren steeds aangepast, zo is er ook een speciale versie gekomen voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar. De vragenlijst wordt al in 20 landen gebruikt en AFTER’S COOL heeft hem vertaald naar het Nederlands voor huiswerkbegeleiding. De vragen zijn herkenbaar, sluiten goed aan bij de beleveniswereld en direct toepasbaar.
VARK staat voor Visual (visueel), Aural (auditief), Read/Write (lezen/schrijven) en Kinesthetic (gevoel voor beweging). Dit zijn de verschillende stijlen om informatie op te nemen (intake) en weer te communiceren (output).

 

Coaching

AFTER’S COOL biedt coaching voor leerlingen in het basis- en middelbare onderwijs. AFTER’S COOL coaching houdt zich specifiek bezig met problematiek gericht op schoolwerk. We gaan samen antwoord vinden op de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik’? We kijken wat nodig is om het schoolwerk op de rit te krijgen en kijken daarbij naar aspecten als:

 • motivatie en discipline
 • doorzettingsvermogen en doelen stellen
 • leren leren en plannen
 • faalangst en stress

Contact over onze huiswerkbegeleiding