Menu

Als uit gedegen onderzoek bij AFTER’S COOL blijkt dat er sprake is van dyslexie, maakt de leerling aanspraak op een dyslexieverklaring. Deze verklaring geeft de leerling toegang tot speciale maatregelen binnen scholen:
  • De leerling krijgt meer tijd voor het volbrengen van toetsen
  • De leerling heeft recht op extra mogelijkheden bij luistertoetsen
  • De leerling mag proefwerken op uitvergroot papier maken, zodat de letters beter zichtbaar zijn.
  • In bepaalde gevallen mag de leerling toetsen op de computer maken, met gebruik van de spellingscontrole.

Wanneer is er sprake van dyslexie?

Er is sprake van dyslexie als er zowel een achterstand is in het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling als hardnekkigheid van het lees- en/of spellingprobleem. Dyslexie kan ontstaan door een ontwikkelstoornis of als gevolg van hersenbeschadiging. De meest voorkomende problemen liggen in het herkennen van woorden en het begrijpen van taal en klanken. Ook heeft dyslexie de neiging familiegebonden te zijn.

 

Dyslexie is een ontwikkelstoornis die bij alle leeftijden kan voorkomen, maar de symptomen verschillen per leeftijd. Bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie worden moeilijkheden met de spraakproductie en grammaticale ontwikkeling gezien bij een leeftijd van 30 maanden. Vervolgens ziet men een tragere verwerving van de woordenschat gedurende de voorschoolse jaren, wat zich later uit in achterstanden in de fonologische ontwikkeling en kennis van het alfabet bij jonge schoolkinderen. Dyslexie wordt meestal geconstateerd bij kinderen die naar school gaan. Hoewel in de meeste gevallen de spraakwaarneming intact is, hebben dyslectische kinderen moeite met het begrijpen van de geluidsstructuur van gesproken woorden.

 

Door deze problemen is het voor deze kinderen moeilijk om verband te leren leggen tussen klanken en letters van woorden op schrift. De meeste dyslectische kinderen hebben moeite met de klankbenadering bij het lezen, en bij het spellen zijn ze niet in staat de klankstructuur van woorden weer te geven. Een dyslexieverklaring geeft kinderen op school toegang tot speciale maatregelen die hen hierbij helpen.

Vind een locatie in de buurt

Hoe werkt het dyslexie onderzoek?

Aan de hand van een uitgebreide testbatterij onderzoeken wij, volgens de richtlijnen opgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland (2008), of er sprake is van dyslexie bij uw zoon of dochter. Indien hier aanleiding voor is, wordt er een dyslexieverklaring opgesteld.

Direct contact over het dyslexie onderzoek?