X
070 - 358 99 30 info@afterscool.nl
MIDDELBARE SCHOOL
AFTER’S COOL leert kinderen zelfstandig te leren op een gestructureerde en positieve manier. Weten wat je waard bent en durven vertrouwen op jezelf is een voorwaarde om te kunnen leren. Ons motto is dan ook: ‘Ik zal slagen!’

AFTER’S COOL is een positief ingesteld instituut in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar en Amsterdam. Naast dagelijkse huiswerkbegeleiding geven wij met veel enthousiasme trainingen, bijlessen en remedial teaching. Ook voor onderzoek naar leerproblemen kunt u terecht bij ons.

Huiswerkbegeleiding en bijles voor de basisschool en middelbare school | After’s Cool

MIDDELBARE SCHOOL

Huiswerkbegeleiding in de brugklas

Naar de brugklas: het is een spannende stap voor elke leerling. AFTER’S COOL helpt je vol vertrouwen door dit eerste jaar en geeft je tools op het gebied van planning, studievaardigheden en aanpak van al die nieuwe vakken. Dit doen we tijdens onze huiswerkbegeleiding maar ook door middel van trainingen en specifieke workshops, speciaal voor leerlingen in de brugklas. Zo wordt het eerste jaar op de middelbare school een succesvol jaar!

Lees meer>>

Huiswerkbegeleiding middelbare school

AFTER’S COOL geeft dagelijkse huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren van alle scholen en aan alle niveaus. 1,2,3,4 of 5 dagen per week en soms ook op zondag.

Als je weet hoe je moet leren, dan lukt het ook om zelfstandig te leren. AFTER’S COOL werkt hier actief met leerlingen aan. 
Onze aanpak zorgt voor goede schoolresultaten en de tijd thuis wordt ‘huiswerkvrij’. We bekijken tijdens het intakegesprek met ouders en de leerling goed wat de behoeften en het doel zijn en passen de begeleiding hier op aan. Onze huiswerkbegeleiding is begeleiding op maat. AFTER’S COOL is aangesloten bij de brancheorganisatie LVSI.
Lees meer>>

bijles management en organisatie

Bijles

AFTER’S COOL haalt de basis weer naar boven, we begeleiden leerlingen bij het ‘leren leren’ en helpen hen inhoudelijk verder met de ingewikkelde leerstof.

AFTER’S COOL verzorgt dagelijks bijlessen in alle vakken op elk niveau, van M&O en scheikunde tot wiskunde en Engels. Ook geven we bijlessen ter voorbereiding op de verplichte reken- en taaltoetsen. We kennen de werkwijze van scholen rond onze vestigingen en we begeleiden leerlingen met probleemvakken, maar ondersteunen ook leerlingen die willen excelleren in hun schoolresultaten, bijvoorbeeld om meer kans van slagen te hebben bij de toelating tot een vervolgstudie.
Lees meer>>

Eindexamenbegeleiding

Examenbegeleiding bij AFTER’S COOL is bedoeld voor alle eindexamenleerlingen die met een zelfverzekerd gevoel hun eindexamens in willen gaan. Wij helpen leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium in hun weg naar het eindexamen toe en doen dit het liefst door een langere samenwerking tussen de leerlingen, ervaren coördinatoren en goede inhoudelijke begeleiders. Al jaren op rij hebben wij een slagingspercentage van rond de 97% en dat met meer dan 90 examenleerlingen!
Lees meer>>

op school

Sinds 2008 werkt AFTER’S COOL succesvol samen met diverse scholen. Dit varieert van het aanbieden van huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen in huis bij middelbare scholen tot verregaande samenwerking op het gebied van leerproblematiek en advisering op basisscholen. AFTER’S COOL is altijd complementair aan het primaire proces op het PO en het VO.
Lees meer>>

Ik zal slagen!