Trainingen basisschool

De laatste drie jaar van de basisschool zijn een nieuwe fase in het onderwijs van uw kind. Stapje voor stapje worden de leerlingen klaargestoomd voor de middelbare school. Het schooladvies voor de middelbare school, gegeven aan het eind van groep 7 (voorlopig advies) en halverwege groep 8 (definitief advies) is een combinatie van het advies van de leraar en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Voor de Centrale Eindtoets van Cito in groep 8 worden tegenwoordig ook alternatieve toetsen gebruikt, zoals de IEP toets of ROUTE 8. Wij geloven dat sommige basisschoolleerlingen met extra trainingen veel beter in staat zijn op hun eigen niveau te presteren. De toetsen op de basisschool zijn, zeker in de lagere klassen, spannend en anders dan de methodegebonden toetsen. Tijdens onze trainingen voor de basisschool helpen wij het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten en besteden wij aandacht aan de onderdelen van rekenen en taal. Leerlingen raken door onze trainingen bekend met de vraagstelling en komen daardoor tijdens de echte toets niet voor verrassingen te staan.

Naast deze trainingen voor de basisschool, bereiden wij groep 8-ers voor op de middelbare school met onze brugklastraining! Ook bieden wij trainingen voor faalangst en weerbaarheid aan. Ervaren remedial teachers en docenten geven al onze trainingen voor de basisschool. Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator trainingen Suzanne van der Lee om te zien wat wij voor uw kind kunnen betekenen! training@afterscool.nl / 06-28430379

Trainingen basisschool

Trainingen basisschool bij AFTER’S COOL

Voor welke (Eind)toets de school van uw zoon of dochter ook heeft gekozen, bij AFTER’S COOL denken we dat een praktische training een goede voorbereiding is op deze belangrijke toetsen. Daarnaast geven we de brugklastraining aan kersverse leerlingen op de middelbare school. Bekijk hier ons volledige trainingsaanbod:

Het schooladvies

De basisschool geeft in groep 8 een advies over de middelbare school en het niveau dat het beste bij de leerling past. De leraar is daarbij belangrijk, hij of zij heeft de leerling een heel jaar in de klas en kan een goede inschatting maken van wat een leerling in zijn mars heeft. De werkhouding, de methodegebonden toetsen en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem spelen hierbij een grote rol. Met het leerlingvolgsysteem wordt vanaf de kleuterklas tweemaal per jaar per lesstofonderdeel onder meer vastgesteld of een kind zich goed ontwikkelt.

Vanaf midden groep 6 gaan de Citotoetsen meetellen voor het schooladvies. Dit om een doorlopende ontwikkelingslijn te laten zien. Eind groep 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies, halverwege groep 8 komt het definitieve advies. Op basis van het resultaat van de Centrale Eindtoets aan het einde van groep 8, mag het advies naar boven bijgesteld worden (niet naar beneden).

citotoets oefenen

De verschillende toetsen

De Centrale Eindtoets van Cito is de meest afgenomen toets in groep 8 maar er zijn tegenwoordig verschillende alternatieve toetsen die gebruikt worden op de bassischool. Voor groep 8 kan de school kiezen tussen 6 eindtoetsen: de Centrale Eindtoets, ROUTE 8, de IEP Eindtoets, de DIA-Eindtoets, de CESAN-Eindtoets en de AMN-Eindtoets. In alle toetsen worden in ieder geval de verplichte onderdelen taal en rekenen/wiskunde getoetst.

In de praktijk kiezen de meeste scholen nog altijd voor de Centrale Eindtoets van het Cito. Deze toets duurt 6 uur en wordt verspreid over 3 dagdelen. In deze toets komen zowel open vragen als meerkeuzevragen voor. De toetsen van het Cito worden tweemaal per jaar afgenomen; de middentoets in januari/februari en de eindtoets in april/mei. Daarnaast zijn er scholen die er in groep 8 voor kiezen de begintoets af te nemen, deze is meestal in november en in plaats van de middentoets. Vanaf 2018 wordt de Centrale Eindtoets aangepast en komt er een digitale, adaptieve versie. De papieren Centrale Eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018.

Een vaker voorkomend alternatief voor de Centrale Eindtoets is de IEP. De IEP wordt op twee ochtenden van maximaal 2 uur afgenomen. De opgaven lopen op in moeilijkheidsgraad en in deze toets komen zowel open als meerkeuzevragen voor. Ook de ROUTE 8 wordt steeds vaker afgenomen. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en wordt digitaal afgenomen in ongeveer 2 uur. De toets is adaptief, waarbij de vragen pas tijdens de afname geselecteerd worden uit een grote verzameling opgaven. In principe maakt elke leerling dus een andere toets.

Naast de eindtoets zijn er ook scholen die ervoor kiezen om de NIO toets af te nemen in groep 8. Dit gebeurt meestal in november maar het mag gedurende het hele schooljaar. De NIO toets is een intelligentietest, waarbij de leerling binnen een bepaalde tijd op 6 onderdelen getoetst wordt (o.a. taal, rekenen en ruimtelijk inzicht). Deze toets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school en dient soms als ‘second opinion’, volgend op een andere, tegenvallende midden- of eindtoets.

Locaties

Klik op de locatie voor meer informatie over de vestiging.

Amsterdam – Oost: Linnaeushof 6
Den Haag – Benoordenhout: Weissenbruchstraat 3-5
Den Haag – Scheveningen: Pansierstraat 17-19
Rotterdam: Hillegersberg – HC Rotterdam
Rotterdam – Kralingen I: Adamshofstraat 48-50
Rotterdam – Kralingen II: Adamshofstraat 52-54
Wassenaar: Van Hallstraat 2