X
070 - 358 99 30 info@afterscool.nl
BASISSCHOOL
vacature remedial teacher Amsterdam

Meer informatie over remedial teaching

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

REMEDIAL TEACHING

Remedial teaching voorkomt en verhelpt leerachterstanden. Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig en soms ligt de oorzaak dieper, bijvoorbeeld bij dyslexie. Als het leren niet vanzelf gaat dan kan een remedial teacher, specifiek opgeleid voor leerproblematiek, goed helpen.

Hoe werkt het

Bij remedial teaching worden leerlingen die moeite hebben met leren onderzocht. Hier leggen we in drie stappen uit hoe het werkt.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken we kennis, bekijken we samen de mogelijkheden qua begeleiding en formuleren we een hulpvraag.

Didactisch onderzoek

Het didactisch onderzoek bestaat uit toetsen, observaties en gesprekken met ouders en school. Als er een recent didactisch onderzoek beschikbaar is, zal daarmee worden gewerkt.

Handelingsplan

De bevindingen van het onderzoek leiden tot een handelingsplan. Hierin staat het niveau van de leerling, de doelstellingen en de methodische aanpak. In een adviesgesprek lichten wij het handelingsplan toe. Wij werken in periodes van tien lessen met daarop volgend een evaluatiegesprek. De voortgang van uw kind wordt aan het eind van de periode aan de hand van dit plan met u geëvalueerd.

AFTER’S COOL heeft een transparante werkwijze. Ouders en de leerkracht worden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind. Om inzicht te geven in het traject werken we met een tijdsplan dat wordt aangepast aan de behoeften van de leerling.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling om leert gaan met zijn of haar leerprobleem en weer mee kan komen met de groep.

In het kort

 • Basisschool en middelbare school
 • Individuele, intensieve begeleiding
 • Planmatig werken: signalering, diagnostiek, remediëring, evaluatie
 • Hulp op maat naar aanleiding van de hulpvraag
 • Aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem of -stoornis te kunnen omgaan
 • Informatie verstrekken aan het kind en de betrokkenen (ouders en school)
 • Onze remedial teachers zijn aangesloten bij het LBRT
 • Onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de NVO of het NIP
 • AGB-code:17-082180

Onderwijszorg Nederland (ONL)

ONL
Sinds 2011 biedt AFTER’S COOL een geprotocolleerde, volledig vergoede behandeling van dyslexie aan. Deze behandeling is sinds 2009 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt uitgevoerd volgens het behandelprotocol van Onderwijszorg Nederland (ONL). De medebehandelaars bij AFTER’S COOL zijn gecertificeerd ONL-dyslexiebehandelaars en voldoen aan de eisen die zijn opgesteld door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).

Contact en kosten

Neem contact op voor informatie, advies of het maken van een afspraak:
Milou Wolvers
rt@afterscool.nl
06-18835580


Eénmalig

 • Intake (€ 30,- tot € 60,-)
 • Opstellen handelingsplan + voorbereiden (€ 60,-)

Kosten remedial teaching tegen een tarief van € 60,- per uur:

 • Individuele les (50 minuten)
 • Evaluatie met ouders en/of verzorgers
 • Schoolbezoek en tussentijdse verslagen
 • Extra inlezen
 • Samenstellen extra lesmateriaal

WAAROM REMEDIAL TEACHING?

1
Moeite met rekenen
2
Moeite met begrijpend lezen
3
Bij dyslexie
4
Hoogbegaafdheid
5
Meer zelfvertrouwen

LOCATIES

Klik op de locatie voor meer informatie over de vestiging.

Amsterdam – Oost: da School
Den Haag – Benoordenhout: Weissenbruchstraat 3-5
Den Haag – Scheveningen: Pansierstraat 17-19
Rotterdam: Hillegersberg – HC Rotterdam
Rotterdam – Kralingen I: Adamshofstraat 48-50
Rotterdam – Kralingen II: Adamshofstraat 52-54
Wassenaar: Van Hallstraat 2

Krijg het schooladvies dat bij je past!