X
070 - 358 99 30 info@afterscool.nl
BASISSCHOOL
AFTER’S COOL leert kinderen van de basisschool zelfstandig te leren op een gestructureerde en positieve manier. Weten wat je waard bent en durven vertrouwen op jezelf is een voorwaarde om te kunnen leren. Ons motto is dan ook: ‘Ik zal slagen!’

AFTER’S COOL is een positief ingesteld instituut in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar en Amsterdam. Naast dagelijkse huiswerkbegeleiding geven wij met veel enthousiasme trainingen, bijlessen en remedial teaching. Ook voor onderzoek naar leerproblemen kunt u terecht bij ons.

Huiswerkbegeleiding en bijles voor de basisschool en middelbare school | After’s Cool

BASISSCHOOL

AFTER'S COOL - huiswerkbegeleiding voor de basisschool

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen bij de Huiswerkclub terecht. In een vertrouwde en gezellige omgeving werken de kinderen 1 à 2 keer per week, in een groepje van 5 à 6 leerlingen, aan hun eigen taken, onder begeleiding van een ervaren docent.
Lees meer>>
AFTER'S COOL - trainingen basisschool

Remedial teaching

Remedial teaching helpt scholieren leerachterstanden te voorkomen of te verhelpen. Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig en soms ligt de oorzaak dieper, bijvoorbeeld bij dyslexie. AGB-code: 17-082180. Als het leren niet vanzelf gaat dan kan een Remedial Teacher, specifiek opgeleid voor leerproblematiek goed helpen.
Lees meer>>
AFTER'S COOL - remedial teaching voor de basisschool

Trainingen

Het schooladvies voor de Middelbare School is een combinatie van het advies van de leraar en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Wij geloven dat sommige leerlingen met een extra training veel beter in staat zijn op hun eigen niveau te presteren. De toetsen op de basisschool zijn, zeker in de lagere klassen, spannend en anders dan wat de methodegebonden toetsen zijn. In onze trainingen helpen wij het zelfvertrouwen te verbeteren en besteden wij aandacht aan vaardigheden als rekenen, taal en begrijpend lezen. Bovendien bereiden wij groep 8-ers voor op de brugklas voor een vliegende start! Ervaren remedial teachers en/of docenten geven al onze trainingen.
Lees meer>>
AFTER'S COOL - diagnostiek basisschool

Diagnostiek

Leerproblemen zijn van alle tijden en komen in alle bevolkingsgroepen voor. De grondslagen van moeilijkheden die kinderen ervaren bij het leren zijn divers en de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom kan een onderzoek naar leerproblemen zinvol zijn.

Niet alleen wordt dan duidelijk wat de oorzaak is en hoe die bij uw kind tot uiting komt, ook kunnen concrete adviezen en handvatten worden gegeven over hoe nu verder te gaan.
Lees meer>>

Krijg het schooladvies dat bij je past!