X
070 - 358 99 30 info@afterscool.nl
DIENSTEN
AFTER’S COOL leert kinderen zelfstandig te leren op een gestructureerde en positieve manier. Weten wat je waard bent en durven vertrouwen op jezelf is een voorwaarde om te kunnen leren. Ons motto is dan ook: ‘Ik zal slagen!’

AFTER’S COOL is een positief ingesteld instituut in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar en Amsterdam. Naast dagelijkse huiswerkbegeleiding geven wij met veel enthousiasme trainingen, bijlessen en remedial teaching. Ook voor onderzoek naar leerproblemen kunt u terecht bij ons.

Huiswerkbegeleiding en bijles voor de basisschool en middelbare school | After’s Cool

BASISSCHOOL

Huiswerkbegeleiding op school

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen bij de Huiswerkclub terecht. In een vertrouwde en gezellige omgeving werken de kinderen 1 of 2 keer per week, in een groepje van 5 à 6 leerlingen, aan hun eigen taken, onder begeleiding van een ervaren docent.
Lees meer>>

Remedial teaching

Remedial teaching helpt scholieren leerachterstanden te voorkomen of te verhelpen. Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig en soms ligt de oorzaak dieper, bijvoorbeeld bij dyslexie. AGB-code: 17-082180. Als het leren niet vanzelf gaat dan kan een remedial teacher, specifiek opgeleid voor leerproblematiek, goed helpen.
Lees meer>>
vacature remedial teacher Amsterdam

Trainingen

Het schooladvies voor de middelbare school is een combinatie van het advies van de leraar en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Wij geloven dat sommige leerlingen met een extra training beter in staat zijn op hun eigen niveau te presteren. De toetsen op de basisschool zijn, zeker in de lagere klassen, spannend en anders dan de methodegebonden toetsen.
Met onze trainingen vergroten wij het zelfvertrouwen en besteden wij aandacht aan vaardigheden als rekenen, taal en begrijpend lezen. Bovendien bereiden wij groep 8-ers voor op de brugklas voor een vliegende start! Ervaren remedial teachers en docenten geven al onze trainingen.
Lees meer>>

Diagnostiek

Leerproblemen zijn van alle tijden en komen in alle bevolkingsgroepen voor. De grondslagen van moeilijkheden die kinderen ervaren bij het leren zijn divers en de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom kan een onderzoek naar leerproblemen zinvol zijn.

Niet alleen wordt dan duidelijk wat de oorzaak is en hoe die bij uw kind tot uiting komt, ook kunnen concrete adviezen en handvatten worden gegeven over hoe nu verder te gaan.
Lees meer>>

MIDDELBARE SCHOOL

Huiswerkbegeleiding

AFTER’S COOL geeft dagelijkse huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren van alle scholen en aan alle niveaus. 1,2,3,4 of 5 dagen per week en soms ook op de zondagen.

Als je weet hoe je moet leren, dan lukt het ook om zelfstandig te leren. AFTER’S COOL werkt hier actief met leerlingen aan. 
Onze aanpak zorgt voor goede schoolresultaten en de tijd thuis wordt ‘huiswerkvrij’. We bekijken tijdens het intakegesprek met ouders en hun kind goed wat de behoeften en het doel zijn en passen de begeleiding hier op aan. Onze huiswerkbegeleiding is begeleiding op maat. AFTER’S COOL is aangesloten bij de brancheorganisatie LVSi.
Lees meer>>

bijles management en organisatie

Bijles

AFTER’S COOL haalt de basis weer naar boven, we helpen leerlingen ‘leren leren’ en helpen hen inhoudelijk verder met de ingewikkelde leerstof.

AFTER’S COOL verzorgt dagelijks bijlessen in alle vakken op elk niveau, van M&O en scheikunde tot wiskunde en Engels. Ook geven we bijlessen ter voorbereiding op de verplichte reken- en taaltoetsen. We kennen de werkwijze van scholen rond onze vestigingen en we begeleiden leerlingen met probleemvakken, maar ondersteunen ook leerlingen die willen excelleren in hun schoolresultaten, bijvoorbeeld om meer kans van slagen te hebben bij de toelating tot een vervolgstudie.
Lees meer>>

Eindexamenbegeleiding

Examenbegeleiding bij AFTER’S COOL is bedoeld voor alle eindexamenleerlingen die zelfverzekerd hun eindexamens in willen gaan. Wij helpen leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium in hun weg naar het eindexamen toe en doen dit het liefst door een langere samenwerking tussen de leerlingen, ervaren coördinatoren en goede inhoudelijke begeleiders. Al jaren op rij hebben wij een slagingspercentage van rond de 97% en dat met meer dan 90 examenleerlingen!
Lees meer>>

op school

Sinds 2008 werkt AFTER’S COOL succesvol samen met diverse scholen. Dit varieert van het aanbieden van huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen in huis bij middelbare scholen tot verregaande samenwerking op het gebied van leerproblematiek en advisering op basisscholen. AFTER’S COOL is altijd complementair aan het primaire proces op het PO en het VO.
Lees meer>>

Krijg het schooladvies dat bij je past!