Menu

Huiswerkklas

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen bij de Huiswerkclub terecht. In een vertrouwde en gezellige omgeving werken de kinderen 1 of 2 keer per week, in een groepje van 5 à 6 leerlingen, aan hun eigen taken, onder begeleiding van een ervaren docent.

Meer over onze huiswerkklas

Diagnostiek

Leerproblemen zijn van alle tijden en komen in alle bevolkingsgroepen voor. De grondslagen van moeilijkheden die kinderen ervaren bij het leren zijn divers en de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom kan een onderzoek naar leerproblemen zinvol zijn.Niet alleen wordt dan duidelijk wat de oorzaak is en hoe die bij uw kind tot uiting komt, ook kunnen concrete adviezen en handvatten worden gegeven over hoe nu verder te gaan.

Meer over diagnostiek

Naar de brugklas

Naar de brugklas: het is een spannende stap voor elke leerling. AFTER’S COOL helpt je vol vertrouwen door dit eerste jaar en geeft je tools op het gebied van planning, studievaardigheden en aanpak van al die nieuwe vakken.

Meer over ons brugklasprogramma

Huiswerkbegeleiding

AFTER’S COOL geeft dagelijks huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren van alle scholen en alle niveaus. Huiswerkbegeleiding kan 1,2,3,4 of 5 dagen per week en soms ook op zondag. Als je weet hoe je moet leren, dan lukt het ook om zelfstandig te leren.

Meer over onze huiswerkbegeleiding

Bijles

Met onze bijles begeleiden wij leerlingen met probleemvakken, maar wij ondersteunen ook leerlingen die willen excelleren in hun schoolresultaten, bijvoorbeeld om meer kans van slagen te hebben bij de toelating tot een vervolgstudie.

Meer lezen over bijles

Eindexamenbegeleiding

Tijdens het laatste jaar als middelbare scholier bieden wij specifieke en intensieve eindexamenbegeleiding. Iedereen wil met een zelfverzekerd gevoel de eindexamens in, dus daar is onze begeleiding voor bedoeld. Dit belangrijke jaar is de opstap naar de vervolgopleiding die je graag wil volgen of bepaalt of je kan doorstromen naar een volgend niveau op de middelbare school.

Lees meer over de eindexamenbegeleiding

Remedial teaching

Remedial teaching voorkomt en verhelpt leerachterstanden. Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig en soms ligt de oorzaak dieper, bijvoorbeeld bij dyslexie. Als het leren niet vanzelf gaat dan kan een remedial teacher, specifiek opgeleid voor leerproblematiek, goed helpen.

Meer over onze RT

Trainingen voor de basisschool

De laatste drie jaar van de basisschool zijn een nieuwe fase in het onderwijs van uw kind. Stapje voor stapje worden de leerlingen klaargestoomd voor de middelbare school. Het schooladvies voor de middelbare school, gegeven aan het eind van groep 7 (voorlopig advies) en halverwege groep 8 (definitief advies) is een combinatie van het advies van de leraar en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Voor de Centrale Eindtoets van Cito in groep 8 worden tegenwoordig ook alternatieve toetsen gebruikt, zoals de IEP toets of ROUTE 8. Wij geloven dat sommige basisschoolleerlingen met extra trainingen veel beter in staat zijn op hun eigen niveau te presteren.

Bekijk al onze trainingen