Menu

Leren gaat soms niet vanzelf. Een leerling kan moeilijkheden in het leren ondervinden door verscheidene oorzaken. De diagnostiekafdeling van AFTER´S COOL heeft onderzoeken in huis waarmee wij samen met leerlingen, ouders en school de ontwikkeling in kaart brengen. Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek.  Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw specifieke situatie, uw hulpvragen, wensen en verwachtingen. Indien van toepassing maken wij een afspraak voor het onderzoek en/of behandeling. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

Werkwijze diagnostiek

Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek.  Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw specifieke situatie, uw hulpvragen, wensen en verwachtingen. Indien van toepassing maken wij een afspraak voor het onderzoek en/of behandeling. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

 

Na het intakegesprek volgt het onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn ouders niet aanwezig, maar werkt de onderzoeker aan de verschillende taken met het de leerling.
Bij de diagnostische onderzoeken bij AFTER’S COOL wordt gebruik gemaakt van door het COTAN goedgekeurd, verantwoord en genormeerd psychologisch testmateriaal. Onze onderzoekers zijn allemaal psychologen geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), of orthopedagogen geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen of Onderwijskundigen (NVO).

 

Na het onderzoek volgt binnen drie weken een adviesgesprek. In dit adviesgesprek worden de resultaten met u besproken en de concrete adviezen met u doorgenomen.

AGB-code: 17-082180.

 

AFTER`S COOL biedt de volgende onderzoeken aan

  • Intelligentieonderzoek
  • Didactisch onderzoek
  • Dyslexieonderzoek
  • Dyscalculiescreening
  • Sociaal-emotioneel onderzoek

Vind een locatie bij u in de buurt

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt ook wel een capaciteitenonderzoek genoemd. Met behulp van een intelligentieonderzoek worden de capaciteiten van een leerling in kaart gebracht. Heeft u het idee dat uw kind wordt onderschat of juist overschat? Heeft u vragen over welk onderwijsniveau het best passend is voor uw kind? Een onderzoek naar intelligentie kan antwoord geven op deze vragen. AFTER`S COOL biedt de mogelijkheid om de intelligentie van kinderen te laten onderzoeken. Wij adviseren u graag over welk type intelligentieonderzoek het beste een antwoord op uw vraag kan geven. Wij maken gebruik van de WISC-V, NIO 2018 of de SON-R 6-40

 

WISC-V

Een intelligentieonderzoek met de WISC-V bestaat uit verschillende taken en vragen. Hiermee brengen wij allerlei vaardigheden in kaart, bijvoorbeeld het geheugen, het plannings- en organisatievermogen en de verbale vaardigheden. Ook taakaanpak, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen worden getest in een intelligentieonderzoek. De WISC-V is geschikt voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.
Een onderzoek met de WISC-V duurt ongeveer 2 à 2,5 uur. De kosten voor een intelligentieonderzoek met de WISC-V bedragen € 512,50.

 

NIO 2018

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs.  De NIO bevat 6 onderdelen (subtests) die vragen naar inzicht op het gebied van taal, rekenen en ruimtelijk inzicht. De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen in klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs van alle niveaus.
Een afname van de NIO duurt ongeveer 2 uur. De kosten voor een intelligentieonderzoek met de NIO bedragen € 195,- p.p. voor een groepsgewijze afname bij ons op locatie (maximaal 5 personen) en € 348,50 voor een individuele afname. Tevens kunnen wij ook klassikale afnames verzorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Didactisch onderzoek

Vraagt u zich af of uw kind achterloopt ten opzichte van zijn klasgenoten?Of heeft u vragen hoe een kind het beste begeleid kan worden, zowel thuis als op school? Dan kan een didactisch onderzoek zinvol zijn. Met een didactisch onderzoek kunnen we onderzoeken op welk niveau uw kind functioneert op de belangrijkste leergebieden van school: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Naast het vaststellen van het niveau vinden wij het bij AFTER’S COOL belangrijk te kijken van welke strategieën uw kind gebruik maakt, hoe uw kind een bepaalde taak aanpakt en wat voor soort fouten een leerling maakt. Laat uw kind zelfvertrouwen zien tijdens het onderzoek en controleert hij of zij zichzelf? Met deze informatie krijgen we een compleet beeld van het niveau van de leerling op de verschillende leergebieden.

 

Tarief:

Onderzoek naar lezen en spellen – € 295,-
Onderzoek naar rekenen – € 295,-
Onderzoek naar begrijpend lezen – € 295,-

Dyslexieonderzoek

Mocht het lezen, na het aanbieden van extra ondersteuning op school, niet verbeteren en blijft het lezen en spellen zeer moeizaam gaan, dan is er reden om een dyslexieonderzoek te starten. Met een dyslexieonderzoek brengen wij de lees- en spellingvaardigheden en de intelligentie in kaart. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Na analyse van de sterke en zwakke kanten van uw kind stellen wij gerichte handelingsadviezen op voor de leerling.

Als er bij uw zoon of dochter sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af. De leerling heeft met een dyslexieverklaring recht op compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware) of extra tijd bij het eindexamen.

 

Tarief:

Een volledig dyslexieonderzoek (inclusief IQ-onderzoek) – € 815,-
Een dyslexieonderzoek zonder IQ-onderzoek – € 302,-
(informeer naar de voorwaarden)

Dyscalculiescreening

Wanneer er sprake is van rekenproblematiek, maar het is nog niet duidelijk of een uitgebreid psychologisch onderzoek naar dyscalculie noodzakelijk is, kunt u eerst voor een dyscalculiescreening kiezen. Tijdens de screening brengen wij het risico op dyscalculie in kaart aan de hand van observaties, didactisch onderzoek, foutenanalyses en testen gericht op het vaststellen van kenmerken horend bij dyscalculie. Aan de hand van de screening worden gerichte adviezen opgesteld voor de verdere begeleiding van uw kind.

 

Tarief:

Dyscalculiescreening – € 246,-

Sociaal-emotioneel onderzoek

Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel. Ze hebben bijvoorbeeld vaak last van hoofdpijn of piekeren veel. Andere kinderen hebben moeite om vriendjes te maken of te behouden. Of kinderen zijn erg onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. In dit soort situaties kan het helpen om sociaal-emotioneel onderzoek af te laten nemen. Zo kan worden nagegaan of de sociaal-emotionele problemen die je kind ervaart of die u als ouder bij uw kind ziet normaal zijn voor zijn/haar leeftijd en de ontwikkelingsfase.

De belevingswereld van een kind staat centraal bij sociaal-emotioneel onderzoek. De testen geven inzicht in hoe uw kind over zichzelf en bepaalde situaties denkt. Hiermee kunnen we een compleet beeld schetsen van de sociale vaardigheden, het zelfbeeld en het gedrag van uw kind. In het verslag worden gerichte handelingsadviezen gegeven voor zowel thuis als op school.

 

Tarief:

Sociaal-emotioneel onderzoek – het tarief voor sociaal-emotioneel onderzoek is vrijwel altijd afhankelijk van de hulpvraag. Informeer naar de tarieven.

Meer informatie en direct contact