Menu

Een bijles economie waarbij veel extra uitleg gegeven wordt, kan dan helpen om het goed te begrijpen en betere cijfers te halen. Voor problemen met nationale rekeningen, belastingstelsels, consumentensurplus en risicoanalyses kan een bijles economie van waarde zijn. Ook onderwerpen als vraag- en aanbodlijnen en elasticiteit kunnen onze professionele bijles docenten goed uitleggen. Wij bieden dagelijks bijlessen economie voor alle niveaus aan op een van onze vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Wassenaar.

Een bijles economie bij AFTER’S COOL

Een bijles economie bij AFTER’S COOL betekent één-op-één begeleiding waarbij de lesstof samen met de bijlesdocent gemaakt en geleerd wordt. Onze ervaren docenten zijn in staat om snel te zien waar de knelpunten zitten en richten de bijles in naar de behoeften van de leerling. Tijdens de bijles richten we ons op de te leren stof en werken we toe naar overhoringen en proefwerken. Zo kan de eventuele opgelopen achterstand snel en goed weggewerkt worden en krijgt de leerling extra uitleg over het bekende struikelvak economie. Wij volgen de resultaten en hebben regelmatig contact met de ouders over de voortgang.

Waarom een bijles Economie bij AFTER’S COOL?

  • Wij zetten alleen ervaren begeleiders in die vakkundig de meest specifieke inhoudelijke hulp bieden met economie. Onze bijlesdocenten zijn in staat om nationale rekeningen, belastingstelsels en risicoanalyses goed en duidelijk uit te leggen.
  • Al onze bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders hebben een relevante opleiding, met minimaal een vwo diploma. Daardoor zijn ze in staat de complexe lesstof goed uit te leggen.
  • Bijlessen zijn flexibel in te plannen, vandaag bellen is morgen beginnen.
  • Wij hebben regelmatig terugkoppeling met de ouders over de voortgang. De voortgang wordt door ons nauwgezet in de gaten gehouden met behulp van ons leerlingenvolgsysteem.
  • Wij leren de leerlingen leren, op een gestructureerde en positieve manier.

Vind een locatie in de buurt

Kosten van een bijles Economie

De kosten van een bijles bedragen €40 per uur. Wordt de bijles gecombineerd met huiswerkbegeleiding bij AFTER’S COOL, geldt een tarief van €30 per uur. De bijlessen worden maandelijks achteraf gefactureerd en zijn per keer opzegbaar.

Direct een bijles Economie afspreken?