Menu
  • Uncategorized
29/10/2019

‘Leren doe je zo’-kaarten

 

We stimuleren onze leerlingen op een actieve manier met hun lesstof aan de slag te gaan. Per vakgebied hebben we kaartjes met tips over verschillende leerstrategieën. Op deze manier kan de leerling per vak bepalen wat voor hem of haar de beste strategie is om met dit vak aan de slag te gaan. Als een leerling bijvoorbeeld voor zijn/haar geschiedenis toets moet leren raden wij aan om verschillende leermethoden met elkaar af te wisselen, zoals het maken van een mindmap en het maken van een tijdlijn. Vlak voor de toets is het aan te raden aan de slag te gaan met een oefentoets.

 

‘Leren doe IK zo’-werkboeken

 

Daarnaast hebben we aan de start van dit schooljaar bij de huiswerkbegeleiding de ‘Leren doe IK zo’-werkboeken gelanceerd, één speciaal voor bruggers en één voor ouderejaars. De boekjes hebben als doel om het ‘leren leren’, plannen en doelen stellen te stimuleren en aan te leren. Voor deze boekjes hebben we ook gebruik gemaakt van het materiaal van het Handboek Leren Leren van Inge Verstraete en Karin Nijman. De leerlingen die aan de slag gaan met de boekjes starten de middag met het maken van een plan van de dag. Zo leren ze na te denken over wat hun doel is, wat ze precies gaan doen, hoe ze dat gaan doen (leerstrategieën) en hoe lang ze nodig hebben.
We dagen de leerlingen uit om met verschillende actieve leermethoden aan de slag te gaan. Aan het eind van de middag reflecteren ze kort op de dag: ‘Wat ging er goed vandaag en waar kan ik de volgende keer extra aandacht aan besteden?’ De begeleider geeft feedback. In het boekje staan verder verschillende oefeningen om te ‘leren leren’ en te leren plannen. Er staat bijvoorbeeld een toetsweekplanning en een toetsanalyse in om te gebruiken als een toets minder goed is gegaan.

Voor de examenleerlingen hebben we een ‘Examen doe IK zo’-map. We besteden in het examenjaar veel extra aandacht aan het maken van langetermijnplanningen. Verder staan er examenleertips in, is er ruimte om doelen te stellen, de eigen voortgang bij te houden en te evalueren. Verder krijgen ze veel tips om hun examenjaar tot een succes te maken. De geluiden van de examenkandidaten zijn erg positief! 

 

Voor deze boekjes hebben we ook gebruik gemaakt van het materiaal van het Handboek Leren Leren en het Mentorlessen Werkboek van Inge Verstraete en Karin Nijman. 

We gaan deze nieuwe methode nog verder uitrollen de komende maanden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van de vestiging waar uw zoon/dochter begeleiding van ons krijgt.

 

Merel Venema, specialist Leren Leren