Menu
  • Uncategorized
15/10/2019
'Al na 8 weken ervaren leerlingen zelf een significant verschil op het gebied van executieve functies en leerstrategieën.'

In de eerste weken werken alle leerlingen in het ‘Leren doe ik zo’-boekje en daarna blijft onze ‘Leren doe je zo’-methode terugkomen om de leerstrategieën goed onder de knie te krijgen. We hebben een vrolijke en positieve benadering en blijven altijd zoeken naar oplossingen en mogelijkheden als het even niet lukt. 

Bij veel leerlingen zien we dat de cijfers omhoog gaan. En daarnaast merken we ook dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, gemotiveerder zijn, het plannen beter onder de knie krijgen. Dat wilden we meetbaar maken en daarom vullen alle leerlingen die bij ons in de huiswerkbegeleiding starten sinds vorig schooljaar een vragenlijst in. Ze scoren zichzelf op executieve functies, het gebruik van leerstrategieën en motivatie. Na 8 weken vullen ze de vragenlijst nog een keer in. Op die manier kunnen we zien of een leerling al stappen gemaakt heeft en of onze begeleiding effectief is. 

Op verschillende onderdelen is een significant verschil te zien. Leerlingen ervaren zelf dat ze schoolwerk en vrijetijdsbesteding beter op elkaar kunnen afstemmen, vaker op tijd beginnen, minder faalangstig zijn en foutenanalyses kunnen maken. Op het gebied van leerstrategieën zijn de scores significant hoger op onder andere: 

 

 

 

  • ‘Voordat ik begin, breng ik een logische volgorde aan in de opdrachten die ik moet maken of de dingen die ik moet leren’ 
  • ‘Voordat ik begin met leren, bedenk ik eerst op welke manier ik ga leren’ 
  • ‘Ik bedenk zelf vragen om mij voor te bereiden op een toets’

 

We zijn er trots op dat we dit al in de eerste 8 weken dat een leerling bij ons komt voor elkaar krijgen en vooral blij dat leerlingen ervaren dat het iets oplevert als ze extra tijd en energie in hun schoolwerk stoppen of het eens op een andere manier proberen.