Menu
  • Trainingen
09/04/2019

Op de middelbare school moeten leerlingen steeds vaker zelfstandig werken, ze moeten kunnen plannen en grote hoeveelheden stof in één keer tot zich nemen. Uit onderzoek is gebleken dat een gebrek aan studievaardigheden voor problemen kan zorgen. Leerlingen hebben gemiddeld 2 maanden nodig om te wennen aan het huiswerk op de middelbare school. Er is ook een groep leerlingen die nog een stuk langer dan 2 maanden nodig heeft om te wennen.

 

Bij de huiswerkbegeleiding van de middelbare scholieren hebben we een actieve aanpak om leerlingen op een goede manier te laten leren. Hoe fijn zou het zijn als de leerlingen vóór de start van de middelbare school al voor een groot deel hebben geleerd om op een effectieve manier te leren?! Dat scheelt een hoop frustratie aan het begin van het schooljaar en zorgt voor een soepele overgang van groep 8 naar de middelbare school. Daarnaast kan het de periode waarin de leerling moet wennen aan het huiswerk verkleinen. Voor leerlingen uit groep 8 hebben wij de training ‘leren leren’ ontwikkeld. Deze training vindt plaats in kleine groepjes en individueel en start na de meivakantie, op onze locaties in Den Haag, Scheveningen, Rotterdam, Wassenaar en Amsterdam. De training is gericht op leermethoden, leerstijlen en studievaardigheden. Aan de hand van verschillende thema’s en praktische oefeningen, maken we leerlingen onder meer vaardig in de top 5 leerstrategieën: jezelf overhoren (oefentoetsen maken), gespreid overhoren, uitgebreid doorvragen, aan jezelf de stof uitleggen en switchen tussen methoden. Sommige leerlingen hebben al eerder baat bij een training gericht op deze onderdelen. De training is in een aangepaste vorm ook geschikt voor leerlingen uit groep 7.

 

Ouders van leerlingen die deze training eerder hebben gevolgd, geven aan dat ze blij zijn met de persoonlijke aandacht door de kleine groepjes en dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft gekregen door de training.

 

Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem dan contact op met Naomi Brant: 06-28557372, rt-planning@afterscool.nl. Meer informatie vindt u op deze pagina: https://www.afterscool.nl/trainingen/leren-leren/