Menu
  • Uncategorized
19/02/2019
'Op de basisschool krijgen leerlingen met dyslexie vaak veel hulp, maar dit valt op de middelbare school meestal weg.'

Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie krijgen vaak op de basisschool veel hulp, maar op de middelbare school valt deze hulp meestal weg. In de remedial teaching oefenen we niet alleen met het lezen en spellen, maar bespreken we ook strategieën om de vreemde talen te leren en oefenen we hiermee. Ook help ik met de zoektocht naar welke hulpmiddelen een leerling kan gebruiken, want voor veel leerlingen en ouders is dat best ingewikkeld.

 

Sommige leerlingen hebben een prima niveau van lezen en spellen bereikt. Wanneer de leerstof en het niveau op de middelbare school hoger wordt, blijken sommige leerlingen moeite te hebben met het begrijpend lezen. Daar kan ik als RT-er heel goed bij helpen, waardoor leerlingen weer op het niveau van de klas komen.

 

Natuurlijk help ik niet alleen bij het lezen, maar ook bij andere problemen. Vanmiddag komt een leerling die dyscalculie heeft. Voor hem is niet alleen wiskunde lastig, maar ook geschiedenis (jaartallen) of scheikunde. Daar heeft hij zo’n last van, dat hij faalangst heeft ontwikkeld. Met hem bespreek ik hoe hij daarmee kan omgaan. Vorige week kreeg ik een positief telefoontje van zijn moeder: ze zag hem enorm opbloeien sinds de RT!