Menu
  • Uncategorized
24/09/2018
Het doel is om leerlingen die het nét niet redden, toch naar het volgende schooljaar te helpen
Naast huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching en trainingen, organiseert AFTER’S COOL ook voor steeds meer scholen de lente- en zomerschool. Het doel is om leerlingen die het nét niet redden, toch naar het volgende schooljaar te helpen. Voor de start van de zomervakantie, stond de zomerschool van het Rudolf Steiner College op het programma, gecoördineerd door onze Aron en Esther van het RSC.
Tijdens de zomerschool hebben 15 leerlingen gedurende twee weken aan 1 of 2 vakken gewerkt onder begeleiding van AFTER’S COOL. De groep was heel divers: de leerlingen kwamen uit de 2e t/m de 5e klas en van verschillende niveau’s. Ook de vakken verschilden sterk maar één vak kwam als erg belangrijk naar boven, namelijk het periodevak. Aangezien het Rudolf Steiner College een vrije school is, was het heel belangrijk voor de leerlingen om dit vak alsnog te halen.
De leerlingen werden begeleid door een vast team van begeleiders, waaronder begeleiders die zelf ook op het RSC gezeten hebben. Zeker bij het periodevak bleek dit zeer handig! Daarnaast waren er best wat leerlingen die aan dezelfde wiskunde stof moesten werken, waardoor begeleider Carel dit in groepsverband met hen kon behandelen. Verder werkte iedere leerlingen zelf aan zijn of haar taak, iedere dag van 10:00 tot 14:00 uur. Deze taken varieerden van het maken van een groot natuurkundeverslag tot het leren voor en maken van een 2 uur durende toets. Ook het lezen van een boek in een vreemde taal behoorde tot de opdrachten. De afgemaakte taken werden vervolgens naar de docenten op school gestuurd om beoordeeld te worden, zodat de leerlingen over konden naar het volgende schooljaar.
In september, oktober en november staan terugkombijeenkomsten gepland om de leerlingen nog een extra steuntje in de rug te bieden in het nieuwe jaar. Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op het maken van een goede planning en inhoudelijke hulp bij de schoolvakken. De eerste bijeenkomst verliep goed en de leerlingen zijn het jaar goed gestart. Wij kijken daarom terug op een succesvolle zomerschool!
Meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles op het Rudolf Steiner College? Klik hier!
Meer informatie over onze scholendiensten, waaronder lente- en zomerscholen? Klik hier!