Menu
  • Uncategorized
02/02/2018

Dit schooljaar zijn wij gestart met het unieke project om de resultaten van huiswerkbegeleiding te meten. Meten is weten, ten slotte! Wij hebben hiervoor een vragenlijst ontwikkeld die leerlingen aan de start van hun tijd bij ons invullen en na acht weken en drie maanden opnieuw. De vragenlijst meet o.a. hoe leerlingen zichzelf scoren op executieve functies, het gebruik van leerstrategieën en motivatie. Het doel hiervan is het in kaart brengen van het effect van huiswerkbegeleiding. Zo kunnen de coördinatoren de resultaten gebruiken om de voortgang van hun leerlingen te bewaken én AFTER’S COOL neemt hiermee haar eigen dienstverlening onder de loep.

Inmiddels zijn we halverwege het schooljaar en kunnen wij trots de eerste resultaten presenteren. De gegevens van de twee metingen zijn geanalyseerd en op twee onderdelen is een significante verbetering te zien. Op deze twee onderdelen scoren leerlingen zichzelf dus significant hoger bij de tweede meting, na acht weken huiswerkbegeleiding. Het gaat om onderdelen die onder de executieve functie ‘plannen’ vallen, namelijk:

– Ik begin op tijd
– Ik kan een planning maken met meerdere taken
Wij zijn erg blij met deze resultaten en verwachten nog meer resultaten te kunnen presenteren naarmate er meer vragenlijsten worden ingevuld.